Înapoi

Dosarele din Arhiva I.N.P. fond C.M.I., care conțin documente realizate de Horia Teodoru

În cadrul fondului arhivistic al Comisiunii Monumentelor Istorice, documentele întocmite de arhitectul Horia Teodoru sunt substanțiale și semnificative. Memorii, referate, note, antemăsurători și devize, corespondență, ordine de șantier, condiții speciale și norme, schițe, fotografii, sunt prezente în dosarele monumentelor istorice de care s-a ocupat marele restaurator.
Pentru exemplificare: documente din câteva dintre dosarele C.M.I.

Nr. inv.: Cuprinsul dosarului: Anul sau anii extremi: descarcă pdf:
5 ADAM, jud. Tutova - Mănăstirea Adam cu Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica Sf. Voievozi (Adam), Biserică de lemn Adormirea Maicii Domnului (Caneşti), Biserica de lemn Intrarea în Biserică (Stieţeşti). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1951  
6 ADAMCLISI, jud. Constanţa - Monumentul Tropaeum Traiani şi muzeul. Semnatari: Şt. Balş, E. Costescu, H. Teodoru, A. Scheletti. 1914-1949  
26 ALBA IULIA.  Cetatea medievală, biserica încoronării,  mon.  lui Horea. Emitenţi-destinatari: CMI, MAN, Min. Artelor, Muzeul Alba lulia; V. Brătulescu, H. Teodoru. 1937-1950  
28 ALBA  IULIA.   Muzeul  Regional,   sala  Unirii. Printre semnatari: V. Brătulescu, I. Nestor, C. Daicoviciu, H. Teodoru, I. Berciu. 1931-1949  
29 ALBEM, corn. Cătunul, jud. Vlaşca. Bis. Cuv. Paraschiva. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
33 ALBEŞTI,   jud.   Târnava   Mare.    Monumentul,   casa-muzeu   Petofi. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ş.a. 1949  
35 ALBEŞTI Paleologu, jud. Prahova, Biserica Adormirea. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H,.Teodoru ş.a. 1921-1942  
50 ALPAREA, jud. Bihor. Biserică. Semnatari: episc. Nicolae, arh. H. Teodoru. 1937  
52 ALUNIŞUL, jud. Olt. Căt. Alunişul de Sus. Bis. Adormirea Căt. Alunişul de Jos. Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Optăşani, bis. Cuv. Paraschiva (Optaşi). Semnatari: episc. de Argeş, Grigorie, arh. N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, Emil Costescu ș.a. 1921-1942  
57 AMĂRĂŞTII, jud. Romanaţi. Căt. Amărăştii de Jos, Bis.: Sf. Nicolae, Sf. loan, Sf. Voievozi. Căt. Amărăştii de Sus, Bis.: Sf. Voievozi, Sf. Nicolae. Cu referiri asupra bis. Sf. Treime, jud. Romanaţi. Com. Cepari şi bis. Urdari, jud. Gorj. Semnatari: episcop., N. Ghika, V. Brătu­lescu, H. Teodoru ş.a. 1921-1938  
60 ANGHELEŞTI, jud. Putna. Bis. Sf. Gheorghe. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu. 1921-1937  
65 M-rea ANINOASA - Muscel (hr. Sf. Nicolae). Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Alex. Lapedatu, V. Moisescu. Cu referiri şi asupra unei icoane de la Schitul Goleşti. 1920-1947  
67 APAHIDA - Cluj. Bis. ortodoxă, de lemn, Sf. Mihail şi Gavril. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1938-1946  
69 APOLD - Târnava Mare. Biserică ortodoxă. Semnatar: Horia Teodoru. 1939  
70 APOSTOLACHE - Prahova. Bis. Adormirea. Căt. Marlogea. Bis. Sf. Voievozi. Semnatari: P. P. Panaitescu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu ș.a. 1921-1942  
75 ARCANI - Gorj. Căt. Câmpoieni, bis. Sf. Nicolae. Căt. Sănăteşti, bis. Sf. Nicolae. Căt. Arcani, bis. Sf. Voievozi. Căt. Răchiţele, bis. Sf. Treime. Căt. Popeşti, bis. Sf. Dumitru Izvoarele. Chestionare, corespondenţă, referat. Referiri asupra nec. constr. bis. la Izvoarele. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru ş.a. 1921-1947  
77 ARDELENI -Vlaşca. Corespondenţă, referat. Cu referiri asupra schimburilor de bunuri (construcţii). Construirea unei şcoli în ţin. Bucegi: mutarea unei bis. de lemn din com. Zimboru-Cluj în Ardeleni. Mutarea bis. de lemn din Luna de Sus - Cluj în aceeaşi localiate, mutarea bis. din com. Răteşti şi Băleşti, jud. Gorj, în Vlaşca. Semnatari; N. lorga, H. Teodoru, E. Costescu ş.a. 1938-1940  
78 ARDEOVA- Cluj. Bis. de lemn. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1937-1950  
82 ARGETOAIA - Dolj. Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: N. Ghica, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
89 ARNOTA - Vâlcea. Mănăstirea. Cu referire şi la: Cozia, Jitianu, Govora, Hurez. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, mitropolitul Nifon, N. Ghika, Horia Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş, E. Costescu, P. Antonescu, Al. Satmary. 1915-1947  
90 ARONEANU –jud.laşi. Bis. Sf. Nicolae. Cu referiri asupra: Căt. Şarogari, bis. Sf. Varvara. S. Rediu-Aldei (biserica). Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, N. Ghika-Budești, H. Teodoru, A. Sacerdoţeanu ș.a. 1921-1948  
92 ARPAŞU DE JOS - Făgăraş. Biserica nouă. Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru. 1942  
100 AŢEL - Târnava Mare. Bis. ev. şi magaziile din preajmă. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş. 1938  
102 AVRAM IANCU (Vidra) - Turda. Casa memorială. Semnatari: V. Brătulescu, P. Antonescu, D. Moga, H.Teodoru. 1939-1944  
111 BACĂU.  Bis.  Precista.  Bis. Adormirea.  Bis.  Borzeşti.  Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, Brădişteanu, P. Antonescu, Şt. Balş, G. Sterian, V. Brătulescu, H. Teodoru, Drăghiceanu, I. Mihail, CM. lonescu (pictori), E. Costescu. 1918-1945  
113 BACIU - Cluj. Bis. de lemn. Semnatari: H, Teodoru, V. Brătulescu. 1946  
116 BAIA- Fălticeni. Bis. Albă, Sf. Gheorghe. Bis. Catolică. Paroh. Petru Rareş, bis.  Adormirea. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, V. Moisescu. 1919-1948  
117 BAIA   DE   ARAMĂ   -   Mehedinţi.   Biserica   parohială   Sf.   Voievozi. Semnatari: D. Onciul, Al. Lapedatu, V. Brătulescu, I. Mihail (pictor), H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, N. Ghika I. L. Atanasescu, episc. Sofronie. 1915-1947  
118 BAIA DE CRIŞ - Hunedoara. Biserica Unită. Semnatari: N. lorga, N. Ghica, H. Teodoru ş.a. 1929-1930  
119 BAIA DE FIER - Gorj. Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor. Biserica Toţi Sfinţii. Căt. Sohodol, bis. Sf. Voievozi. Semnatari: Gr. lonescu, E. Costescu, H. Teodoru, mitr. Firmilian ş.a. 1921-1949  
122 BALACI - Teleorman. Bis. Adormirea. Semnatari:   D. Onciul,  V. Drăghiceanu, Brădişteanu, N. Ghika, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail (pictor), P. Antonescu. 1919-1943  
124 BALCIC. Geamia. Biserica. Baia turcească. Hanul vechi. N. Ghika-Budești, H. Teodoru, St. Balş ş.a. (semnatari). 1932-1945  
125 BALAMUCI - Ilfov.  Schitul Popa Gheorghe.  Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu, V. Moisescu. 1933-1945  
126 BALBOŞI - Gorj. Bis, Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ş.a. 1921-1938  
129 Satul Baldoveni, com. Rişculiţa - Hunedoara. Bis. de lemn, Sf. Nicolae. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H, Teodoru, P. Antonescu. 1938  
130 BALOTA - Dolj. Bis. Sf. Voievozi. Căt. Gaia de Sus, bis. Sf. D-tru. Căt. Crucile, bis. Înălţarea D-lui. Chestionar. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
132 BALOTEŞTI - Ilfov. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Cacaleţi, bis. Izvorul Tămăduirii. Căt. Preoteşti,' bis. Sf. Apostoli. Căt. Petreşti, bis. Sf. Îngeri, Căt. Săftica. Bisericile: Sf. Treime şi Sf. C-tin şi Elena.   Semnatari:   N.   lorga,   N.   Ghika,  V.   Brătulescu,  V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, I. Mihail (pictor), Şt. Balş, Gr. lonescu, mitropolit Veniamin ş.a. 1921-1953  
134 BALŞ - Romanaţi. Bis. Cuv. Paraschiva. Bis. Sf. D-tru. Căt. Mâineşti. Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Căt Gorganaşi.   Bis.   Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. L. Atanasescu, I. Mihail, H. Teodoru, E. Costescu, episc. Nifon Craioveanu. 1921-1945  
137 BALTA VERDE - Dolj, căt.  Braniştea.  M-rea Jitianu,  bis.  Sf.  D-tru. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, P. Antonescu, I. L. Atanasescu, V. Brătulescu, episc, şi apoi mitrop. Nifon Craioveanu, mitr. vicar Antim, arhie. Firmilian, H. Teodoru, E. Costescu ș.a. 1921-1949 pdf
141 BARUL MARE - Hunedoara. Bis. veche. Semnatari: C. Daicoviciu, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1942-1943  
148 BĂBENI - Rm. Sărat. Bis. Înălţarea Domnului. Sat. Drăghieşti. Bis. Adormirea. Semnatari: N. Ghica, V. Brătulescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, V. Drăghicescu. Cu referiri la N. lorga ș.a. 1921-1944  
150 BĂBENI DE OLTEŢ - Vâlcea. Căt. Diculeşti. Bis. Intrarea în Biserică. Căt, Budeşti. Bis.  Adormirea. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, Şt, Balş, V. Brătulescu, I. L. Atanasescu, H. Teodoru ş.a. 1921-1943  
151 BĂBENI - Vâlcea. Căt. Băbeni. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Diculeşti. Bis. Sf. N-Iae. Semnatari: N. Ghica, P. Antonescu, H. Teodoru, I. Mihail (pictor) ş.a. 1921-1938  
155 BĂCANI - Tutova. Căt. Tutova. Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Suseni. Bis. Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu ș.a. 1921-1951  
158 Căt. BĂDENI, com. Scobinţi - laşi. Bis. Buna Vestire. Căt. Zahorna, com. Rediu - laşi. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Tipileşti, com. Rediu - laşi. Bis. Naşterea D-lui. Căt. Epureni, com. Rediu - laşi. Bis. Buna Vestire. Căt. Popricani, com.   Rediu   -   laşi.   Bis.   Sf.   N-Iae. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1942  
159 Căt. BĂDENI - Muscel. Com. Stoieneşti. Bis. Adormirea. Căt. Stoineşti. Bis.  Adormirea. Căt. Coteneşti. Com. Stoieneşti.   Bis. Sf. Voievozi. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
162 BĂDULEŞTI - Dâmboviţa. Bis. Adormirea. Naşterea Maicii  Domnului. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1948  
172 Satul BĂLĂCEANCA- Ilfov. Bis. Adormirea. Sat. Bobeşti. Bis. Sf. Treime, Căt. Glina. Bis. Adormirea. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a.    1921-1945  
175 Căt. BĂLĂNEASA, com. Valea Rea- Bacău. Bis. Învierea Maicii Domnului. Căt. Oraşa Avram, com. Sănduleni. Bis. Trei Ierarhi. Căt. Oraşa Mare (V. Rea), Bis. Adormirea. Căt. Poiana (V. Rea), Bis. Sf. D-tru. Semnatari: N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1921-1942  
176 BĂLĂNEŞTI - Gorj. Bis.: Sf. Voievozi, Sf. Treime. Căt. Pişteşti din Vale, Bis. Schimbarea la Faţă, Căt. Padinile, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Voieteşti din deal, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Curăturile, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Tărcăi, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Vieturi, Bis. Sf.  Grigore Teologu. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, episc. Firmilian. 1921-1949  
181 Căt. Bălăşoieni - Ilfov, Bis. parohială. Com. Ogrezeni, Bis. Sf. D-tru. Căt. Hobaia, Bis. Sf. Gheorghe. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1942  
182 BĂLENI  -  Dâmboviţa,   Bis.   Sf.   Nicolae; Băleni-Români: biserică. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu, V. Moisescu ș.a. 1921-1946  
184 BĂLCUŢA - Putna,   Bis.  Adormirea. Căt. Sascut. Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: D. Onciul, N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, V. Moisescu, I. Mihail, V. Brătulescu ș.a. 1921-1939  
185 BĂLEŞTI - Gorj, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Spineşti, Bis. Sf. loan Botezătorul. Căt. Seciu, Bis. Buna Vestire. Căt. Raşova, Bis.: Sf. Vasile, Adormirea. Căt. Arhonţi, Bis, Sf. Voievozi. Semnatari: V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, N. Ghika, episcopii Nifon Craioveanu şi Varlaam, ș.a. 1921-1946  
199 BĂLŢAŢI - Vaslui, Bis. parohială. Semnatari: V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1938  
200 Judeţul BĂLŢI,  Biserici,  mon., troiţă, obiecte istorice.  Com. Gălăşeni, Biserică. Sat. Gaşpar, Troiţă. Com. Glingeni, Bis. Adormirea. Sat Oişeni-Musteaţa, Bis. de lemn. Com. Rădenii Vechi, Mon. lui Potemkin. Com. Răcea. Semnatari: episc. Visarion, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1924-1938  
201 BĂLUŞENI - Botoşani, Bis. Sf. Nicolae, Schitul Zosin. Căt. Buzeni, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Ducăini, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Tulbureni, Bis. Sf. Mina şi Gheorghe. Căt. Zăiceşti, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1921-1946  
202 BĂLUŞEŞTI - Roman, Bis. Adormirea. Căt. Băluşeştii Mici, Bis. Sf. loan. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1934  
203 BĂNEASA - Ilfov, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Mihail ș.a. 1921-1946  
209 BĂNEŞTI - Prahova,  Bis. Adormirea.  Căt.  Urleta,  Bis.  Sf.  Voievozi. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1949  
210 Căt. BĂNEŞTI, com. Gorneni - Vlaşca, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1938  
211 Căt. BĂRĂITARU, com DRĂGĂNEŞTI, Prahova. Bis. Sf. Gheorghe. Sf. loan Botezătorul, Căt. Drăgăneşti. Bis.: Sf. Împăraţi C-tin şi Elena, Sf. Mina şi Nicoale. Semnatari: P. Antonescu, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1943  
213 BĂRĂŞTI DE CEPTURI - Olt, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Veteni, Bis. Adormirea.   Căt.   Lăzăreşti,  Bis.  Adormirea,  Sf.  Voievozi. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
214 Căt. Bărăşti - Romanaţi, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Morunglav, Bis. Sf. Treime. Căt.   Moruneşti,   Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Poiana  Mare, Bis. Cuv. Paraschiva. Semnatari: episc. Nifon Craioveanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu ș.a. 1921-1941  
217 BĂRBĂTEŞTI - Vâlcea, Schit Pătrunsa. Bis. Cuv. Paraschiva. Semnatari: N. Ghika, S. Brădişteanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1949  
218 BĂRBUCEANU  -  Dâmboviţa. Căt. Butimanu  Mic, Bis de lemn Adormirea. Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, N. Ghika, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1938-1939  
219 BĂRBULEŞTI - Ialomiţa, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu, Gr. lonescu ș.a. 1921-1943  
220 Căt.   Bărbuleşti,  Com.  Armăşeşti -  Ialomiţa,   Bis.   Sf.   Nicolae.   Com. Armăşeşti, Bis. Sf. Gheorghe. Semnatari: E. Costescu, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
221 BĂRBULEŢ(U) - Dâmboviţa, Bis. Adormirea. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, mitrop. Evghenie, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1940  
223 Căt. Bărcăneşti, com Stăneşti - Vâlcea, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: N. Ghika, Al. Bărcăcilă, E. Costescu, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1921-1946  
226 BĂLĂNEȘTI, com. Bărgăoani - Neamţ, Bis. Sf. loan. Căt. Certieni, Bis. Sf. Mihail şi Gavril. Căt. Itrineşti, Bis. Sf. Apostol Anania. Căt. Ghelăeşti, Bis. Sf. Gheorghe:chestionare. Căt.   BĂLĂNEȘTI-  Bis. Adormirea.  Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Rosetti, P. Antonescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1947  
233 BĂSEŞTI - Tr. Severin, Crucea de piatră din faţa primăriei. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1944  
236 Căt. BĂTEŞTI, com. Brazi - Prahova. Bis. Sf. Treime, Sf. Vasile, Naşterea Maicii Domnului. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, E. Costescu. 1921-1942  
242 Căt. BÂCU - Ilfov, Bis. Adormirea, Sf. Nicolae. Căt. Joiţa, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ş.a. 1921-1943  
      244 BÂLCA - Coţofeneşti, Putna, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H, Teodoru, E. Costescu, V. Brătulescu, P. Antonescu, Sf. Balş ș.a. 1921-1941  
248 BÂLTANALE - Mehedinţi, Bis. Sf. Treime. Căt. Blidaru, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Sălătruc, Bis. Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1948  
253 BÂRLOGU -  Argeş, Bis. Cuv. Paraschiva. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Şt. Balş, episcopii Argeşului (Nichita etc) ș.a. 1921-1945  
254 BÂRNOVA,   com.   Bucium   -   laşi,   Mănăstirea Bârnova. Semnatari: N. Ghika-Budești, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, V. Brătulescu, E. Costescu ș.a. 1921-1951  
257 BÂRZA - Dolj, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Ţugureşti, Bis. Sf. Dumitru, Sf. Nicolae. Căt. Valea  Stanciului, Bis. Sf. Voievozi.  Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1945  
263 BÂRZEŞTI - Vaslui, Casa memorială I. C. Frimu. Cu ştiri şi asupra caselor memoriale I. Creangă (laşi, Humuleşti). Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1949-1952  
265 Căt. Becheni - Gorj, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Prigoria, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Zorleşti, Bis. Sf. Nicolae. Toate cătunele fac parte din com. Zorleşti. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
274  Căt. BELCIUGATELE DE JOS – Ilfov: Bis. Adormirea. Căt. Cojeşti: Bis.Adormirea,   Sf.   Filofteia. Ambele  cătune  aparţin  com. Belciugatele. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1943  
278 BELOŢU - Dolj. Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Başcovu. Bis. Sf. N-Iae, Sf. D-tru. Căt. Sârsca Bis. Adormirea. Semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
279 Căt. BELŢAŢI - Vaslui. Bis. Sf. N-Iae. Căt. Valea Siliştei. Căt. Ştioboreni, Bis. Sf. N-Iae. Cătunele menţionate compun com. Ştioboreni. Com. Lipovăţ - Vaslui, Bis. Sf. Gheorghe. Parohiile Bereasca şi Dobârceni. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş ș.a. 1921-1946  
280 BENGEŞTI - Gorj.  Casa (conacul) Bengescu. Bis. Sf. Voievozi,  Căt. Bengeştii   de   Mijloc, Bis. Sf. D-tru. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H, Teodoru ș.a. 1921-1944  
281 BENIC - Alba. Biserica (reformată) – cetate. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1945-1946  
286 BERCENI - Prahova. Bis. Sf. N-Iae, Com. Corlăteşti. Bis. Izvorul Tămăduirii, Căt. Corlăteşti, Bis. Sf. N-Iae. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru. 1921-1943  
287 BERCIOIU - Argeş. Căt. Bercioiu, Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor, Căt. Bârsăneşti Bis. Adormirea. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, E. Costescu, P. Antonescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1943  
289 BEREVOEŞTI - Muscel. Căt. Berevoeşti - Pământuri, Bis.: Intrarea în Biserică, Adormirea. Căt. Ungureni, Bis. Înălţarea Domnului. Semnatari: V. Brătulescu, P. Antonescu, H. Teodoru. 1921-1943  
293 Schitul   BERISLĂVEŞTI  - Argeş,   Căt.   Robaia,   Bis.   Sf.   N-Iae.   Căt. Sălătrucelu, Bis. Sf. Voievozi (Veche şi Nouă). Căt. Scăuani, Fostul schit şi mitoc   al   m-rii   Cozia;   Bis.   Buna  Vestire   Sf.   Nicolae.   Semnatari: D. Onciul, Şt. Balş, V. Brătulescu, N. Ghika, P. Antonescu, H. Teodoru. 1919-1949  
294 BERTEA - Prahova. Bis. Sf. Apostoli, Berta II Bis. Sf. Treime. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1941  
301 BEZNEA - Bihor. Bis. veche din lemn. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, P. Antonescu, E. Costescu, Şt. Balş. 1946-1948  
304 BICAZ - Neamţ, Căt. Cârnu - Neamţ, Bis. Sf. Pantelimon Veche, din lemn. Căt. Chisirig Bis. Sf. N-Iae Căt. Teaşca. Bis. Sf. Spiridon Căt. Bicaz Bis. Sf. Gheorghe. Toate căt. fac parte din com. Bicaz. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
306 BICSAD - jud. Trei Scaune, Două biserici ortodoxe. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1945-1946  
313 M-rea  BISERICANI - Neamţ.   Căt.   Pângărăcior,   Bis.   Buna Vestire, Sanatoriul. Semnatari:  D.  Onciul,  V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş ș.a. 1921-1951  
    320 BISTRIŢA – jud. Neamţ, Mănăstirea, Bis. Adormirea. Paraclise: Sf. loan cel Nou Sf. N-Iae. Clopotniţă, Ştefan cel Mare. Schitul Tarcău. Semnatari: N. lorga, St. Balş, N. Ghika, V. Drăghiceanu, Pimen mitropolitul Moldovei, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
326 BÂRLAD - Tutova,  Bis. şi capela Sf. Trei Ierarhi.  Bis.  Sf.  Mucenici Haralambie şi Mina, Bis. Vovidenia. Bis. Sf. Spiridon, Bis. Sf, Ilie, Bis. Adormirea (Domnească), Bis. Sf. Dumitru, Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. loan, Bis. Sf. N-Iae şi Pantelimon, Bis. Sf. N-Iae şi Theodor, Bis. Sf. Voievozi. Căt.  Crâng,  Bis.:  Sf.  N-Iae, Sf. Treime. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, I. Mihail, E. Costescu, N. Ghika ș.a. 1921-1943  
331 BLAJ - Târnava Mică, Muzeele (de la: Şcoala Normală, Biblioteca Centrală, Palatul  Culturii). Semnatari: Mitropolit Vasile Suciu, Horia Teodoru ş.a. 1931-1938  
334 BLĂGEŞTI - Bacău, Bis. Cuv. Paraschiva, Căt. Buda şi Şipote. Bis. Sf. D-tru. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1921-1948  
335  BLÂNDEŞTI, com. Vânători – jud. Botoşani, Bis.de lemn Sf. Voievozi (fostă în Cerchejeni). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, mitrop. Moldovei, Sebastian ş.a. 1921-1951  
342 Căt. BOBOLIA, com. Poiana - Prahova, Bis. Sf. Voievozi. Cocorăşti, Biserică. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1940  
348 BODEŞTI - Vâlcea, Bis. Sf. loan, Cuv. Paraschiva, Sf. Treime, Intrarea în Biserică. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1938  
349 M-rea BODROG (Hodoş) - Arad. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1940-1945  
352 M-rea şi Schitul BOGDANA –jud.  Bacău. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş ș.a. 1921-1942  
354 BOGDANA - Tutova. Căt. Bogdana de Jos, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana de Sus, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Bogdana, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Similişoara, Bis. Schimbarea   de   Faţă. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1945  
355 BOGDĂNEŞTI, Oituz - Bacău. Căt. Bogdăneşti, Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Teţcani, Bis. din 1790. Bacău, Bis. Precista. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
359 BOGDĂNIŢA - Tutova, Schitu Sf. Nicolae, Bis. Întâmpinarea D-lui. Căt. Rădăeşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Coroeşti, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Tunseşti, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Cernaţi, Bis. Trei Ierarhi. Căt. Cărtibaşi, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
366 Căt. BOIŞTEA - Bacău (com. Dărmăneşti), Bis. Sf. Nicolae. Căt. Poiana Uzului, Bis. Sf. Gheorghe (distrusă în timpul I război mondial). Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
367 Căt. BOIŞTEA BOIEREASCĂ - Bacău, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Heltiu, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Jevreni, Bis. Sf. C-tin şi Elena. Căt. Miclănşoaca, Bis. Sf. Nicolae. Toate căt. fac parte din com. Jevreni. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1921-1938  
368 Căt. BOLBOCEŞTI - Gorj, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Pruneşti, Bis. Sf. loan. Căt. Albeni - Moşteni, Bis. Adormirea. Căt. Cojani, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Hârnea, Bis. Intrarea în Biserică. Căt. Albeni, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Albeni - Birnici, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Mirosloveni, Bis. Intrarea în Biserică. Căt. Dealu Magheru, Bis. Cuv. Paraschiva. Toate căt. fac parte din com. Albeni. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, episc. Nifon Craioveanu ș.a. 1921-1952  
370 BOLDEŞTI - Prahova, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Seciu, Bis. Sf. Treime. Căt. Şipotu, Bis. Adormirea. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, N. Ghika ș.a. 1921-1942  
373 BONŢIDA - Cluj, Castelul Banffy şi sala de manej. Semnatari: V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, St. Balş, dir. Muzeului de Istorie Gherla. 1939-1950  
377 BODEŞTI - Neamţ, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Corni, Bis. Sf. loan. Căt. Oslobeni, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Bodeştii de Sus. Bis. Buna Vestire, Sf. Nicolae. Căt. Dumbravele, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Bodeştii de Jos, Bis. Sf. Voievozi. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1921-1937  
380 BORDEŞTI - Rm. Sărat, Bis. Adormirea. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru ș.a. 1921-1952  
383 BORLEŞTI - Argeş, Casa veche (conacul) Constantin Stătescu, ulterior, Berindei, Hagianof şi biserica veche. Căt. Vărzari, Bis. Cuvioasa Paraschiva, Sf. Nicolae (menţionarea pieselor de cult). Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1950  
385 BOROAIA - Suceava, Bis. Adormirea. Căt. Giuleşti, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Bărăşti, Bis. Buna Vestire. Căt. Groşi, Bis. Sf. Voievozi. Paroh, Moişa -Fălticeni, Bis. Sf. Nicolae. Paroh. Râşca - Baia, Bis. Veche. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Ștefan Balș ș.a. 1921-1946  
386    BOROŞANI - Putna, Bis. Pogorârea Sf. Duh. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu ș.a. 1921-1937  
387 BORZEŞTI –jud.  Bacău. Biserica Adormirea Maicii Domnului (Ștefdan cel Mare)  Bis.  Buna Vestire, Adormirea.  Monumentului lui Donici, Călugăra, Schitul Frumoasa. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budești, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu ș.a. 1921-1952  
395 BOTEZ - Cluj, Bis. ortodoxă, din lemn. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1938-1944  
396 BOTEZ - Turda, Bis. din lemn. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1939  
398 BOTOŞANI, Bis. Uspenia (Adormirea). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, Şt. Balş, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
401 BOTOŞANI, Bis. Sf. Gheorghe. Semnatari: dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu ș.a. 1921-1951  
402 BOTOŞANI, Bis. Sf. loan Botezătorul. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, Al. Lapedatu, V. Brătu­lescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1938  
404 BOTOŞANI, Bis. Sf. C-tin şi  Elena,  Întâmpinarea  Domnului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
405 BOTOŞANI, Bis. Sf. Nicolae Popăuţi (1496). Semnatari: N. Ghika, I. Mihail, V, Brătu­lescu, H. Teodoru, Şt. Balş, Gr. lonescu ș.a. 1921-1947  
409 BOTOŞANI, Bis. Intrarea în biserică. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
410 BOTOŞANI, Casa Mariei Saint-Georges (construită de Manolache lorga). Semnatari: Al. Lapedatu, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1946  
412 BEREASA - Vaslui, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Baţoea, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika. 1921-1943  
418 BRABOVA - Dolj, Biserica, Cetatea dacică. Căt. Răchita, Bis. Sf. Nicolae (de lemn). Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1947  
425 BRAN - Braşov, Biserică. Semnatari: H. Teodoru. 1943  
426 BRAN - Braşov, Castel. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu. 1949-1951  
428 BRANIŞTEA - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Brabeţi, Bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Daneţi, Bis. Sf. loan Botezătorul. Căt. Locuşteni, Bis. Adormirea. Semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru, N. Ghika, I. Mihail, V. Brătulescu ș.a. 1921-1942  
430 BRANIŞTEA - Mehedinţi, Bis.' Sf. Voievozi. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1946  
431 Căt. BRĂNIŞTEA, com. Haimanale - Prahova. Com. Vornicu - Mărgineanu, M-rea Mărgineni. Com. Olteni, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: C. Daicoviciu, V. Brătulescu, H. Teodoru, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1948  
433 BRAŞOV, Bis. Adormirea. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1946-1947  
434 BRAŞOV, Bis. Neagră. Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru. 1937-1951  
435 BRAŞOV, Bis. Sf. Nicolae-Șchei. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, I. Mihail, Şt. Balş. 1924-1945  
436 BRAŞOV - Dârsta, Bis. ortodoxă română, Sf. Treime. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş.  1939-1944  
440 BRAŞOV, Casa Sfatului (Muzeu), P-ţa Publică, Bastionul ţesătorilor, Muzeul Orânduirii Feudale, Cârciuma nr. 5, Sala muncitorească. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1940-1952  
448 Căt. BRĂDĂŢEL - Baia, Bis. Sf. Haralambie. Căt. Boteşti, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Horotniceni, Bis. Pogorârea Sf. Duh. Toate căt. fac parte din com. Horotniceni. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1942  
450 BRĂDEŞTI –Bătrâni, jud.  Dolj- Bis. Sf. Voievozi (Arh. Mihail şi Gavril). Căt. Morăreşti: Bis. Sf. loan Botezătorul. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, N. Drăghiceanu, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, E. Costescu, episcop Nifon Craioveanu. 1915-1950  
456 BRĂHĂŞEŞTI - Tecuci, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Toplea, Biserica. Căt. Coşiteni,   Bis.   Sf.  Voievozi. Căt. Brăhăşeştii  de  Sus,   Bis. Sf. loan. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1944  
458 BRĂILA,  Bis.  Sf.  Mihail şi Gavril,  Sf.  loan, Sf.  Constantin şi  Elena, Adormirea Sf. Spiridon, Sf. Petru şi Pavel, Sf. Gheorghe, Cuv. Paraschiva, Sf. Ilie, Sf. Nicolae. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1938  
459 Căt. BRĂNEŞTI - Bacău, Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Căt. Podurile, Bis. Sf. Nicolae, Căt. Rusăeşti, Bis. Sf. Voievozi. Semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru, N. Ghika ș.a. 1921-1939  
465 BRĂNIŞTENI - Roman, Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
475 BRĂTILA - Bacău, Bis. Adormirea Maicii Domnului. Căt. Brătila de Mijloc, Bis. Sf. Voievozi.  Căt. Brătila de Sus, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1936  
477 BRĂZEŞTI - Turda, Biserica Veche (1769), de lemn Învierea Domnului; pictată. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, E. Costescu. 1938-1947  
478 BREASTA - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Obedinul, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Creţeşti, Schitul Sf. loan Botezătorul. Semnatari; V. Drăghiceanu, H. Teodoru, E. Costescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1949  
480 BREAZA DE SUS - Prahova, Bis. Sf. Nicolae, Schimbarea la Faţă. Căt. Podul Vadului, Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Breaza de Jos, Bis. Sf. Gheorghe. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1936  
483 BREBU - Prahova, Bis. Sf. Voievozi (fostă m-re). Sat Periceanca, Bis. Sf. Treime.  Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, Şt. Balş, E. Costescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1949  
485 BREZOAELE - Dâmboviţa,  Bis. Adormirea. Căt.  Brăiloiu,  Bis.  Sf. Nicolae. Căt. Cluceru, Bis. Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, N. Ghika. File deteriorate (pătate) ș.a. 1921-1947  
486 BREZOAIA - Ilfov, Bis. Adormirea. Căt. Cămăraşu, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Drăgăneasca, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş ș.a. 1921-1947  
491 M-rea BRÂNCOVENI - Romanaţi, Bis.  Sf.  Nicolae (Adormirea). Căt. Mărgheni, Bis. Sf. Gheorghe. Cu succinte referiri asupra mănăstirilor Cozia şi Gura Motrului şi bisericii din com. Mihăeşti - Vâlcea. Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, C. Nicolăescu-Plopşor ș.a. 1921-1952  
499 BROŞTENI - Mehedinţi, Cula Cuţui. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1934-1951  
500 BROŞTENI - Putna, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Şindilari, Bis. Sf. Gheorghe. Căt. Arva, Bis. Sf. loan. Semnatari:   H.   Teodoru,   V. Brătulescu, Gr. lonescu, N. Ghika, St. Balş, I. Mihail ș.a. 1921-1923  
502 BROŞTENI - Roman. Bis. Naşterea Maicii Domnului. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1937-1943  
508 BUCIULEŞTI - Neamţ, Biserică. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1946  
512 BUCIUMENI - Tecuci, Schitul Sihastru (Sf. Dimitrie, Sf. Apostoli Petru şi Pavel), Bis. Sf. Treime. Căt. Argeanu, Bis. Sf. Dumitru. Căt. Vizureşti, bis. Cuv. Paraschiva. Căt. Cătucelu, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Braniştea, Bis. Sf. Voievozi. Căt. Hănţeşti, Bis. Sf, Gheorghe. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, N. Ghika, H. Teodoru Sf. St. Balş ș.a. 1921-1946  
515 BUCOVĂŢ - Dolj, Bis. Sf. Nicolae. Sat Mofleni, Biserică, sec. XVI, M-rea Polovragi, M-rea Tismana, Bis. Călui. Căt. Palilula, Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu, St. Balş. 1915-1951  
519 BUCOVINA, Sipeniţ, Biserica. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1939  
523 BUCOVINA, Jadova - Storojineţ, Biserica. H. Teodoru, V. Brătulescu (Semnatari). 1939-1940  
524 BUCOVINA, Hlinţa - Storojineţ, Biserica. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1939-1940  
525 BUCOVINA, Carapciu - Storojinet, Bis. ortodoxă. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1942-1943  
527 BUCOVINA, Toporăuţi - Cernăuţi, Biserica Barnovschi. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1937-1943  
528 BUCOVINA, Voloca pe Derelul, Bis. ortodoxă. Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail. 1939  
531 BUCŞENEŞTI - Argeş, Bis. Sf. Gheorghe, Adormirea Sf. Voievozi Mihail şi Gavril. Căt. Căpăţâneni, Bis. Înălţarea Domnului. Căt. Corbeni, Bis. Sf. Gheorghe, Dimitrie şi Tudor. Căt. Poenari, Bis. Sf. Treime. Căt. Berindeşti, Bis. Adormirea. Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1949  
534 BUCUREŞTI,  Arhivele  Statului.   Biserica  Mihai  Vodă.   Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, C. Moisil (dir), H. Teodoru, g-ral I. Răşcanu (primar), Al. Lapedatu, A. Sacerdoţeanu. 1929-1943  
536 BUCUREŞTI, Bis. Adormirea - Giuleşti. Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1946  
537 BUCUREŞTI,   Bis.   Albă   (Sf.   Nicolae). Semnături: H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Mihail ș.a. 1921-1942  
539 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Gheorghe (parohia Alexe), Calea Şerban Vodă 123. Semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1940  
        542 BUCUREŞTI, Bis. Apostol (Sf. Împ. Constantin şi Elena), Calea Văcăreşti 143. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu ș.a. 1921-1947  
546 BUCUREŞTI, Bis. Bărbătescu-Vechi, Sf. Nicolae. Calea Rahovei 217. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1921-1938  
547 BUCUREŞTI, Bis. Bradu - Boteanu (Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul, Sf. Gheorghe, Sf. Voievozi). Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru ș.a. 1921-1931  
548 BUCUREŞTI. Bis. Bradu Staicu (Intrarea în biserică, Duminica Tuturor Sfinţilor, Sf. Apostoli). Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş. 1927-1948  
549 BUCUREŞTI, Bis. Bucur. Semnatari: D. Onciul, dr. I. Istrati, N. Ghika. Al. Lapedatu, R. Caracaş, G. Cerchez, H. Teodoru, E. Costescu, Şt. Balş, I. Mihail. 1913-1950 pdf
551 BUCUREŞTI,  Bis.  Brezoianu (Sf. Treime). Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş, I. D. Ştefănescu ș.a. 1921-1946  
554 BUCUREŞTI,   Bis.   Cişmeaua  Mavrogheni  (hramul   Izvorul  Tămăduirii). Semnatari: I. Mihail, N. Ghika, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
555 BUCUREŞTI,   Bis.   Colţea   (Trei   Ierarhi). Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, C. Daicoviciu. 1922-1952  
556 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Constantin şi Elena (Calea Plevnei). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru. 1919-1938  
559 BUCUREŞTI. Biserica Dichiu - Tirchileşti (Adormirea). Semnatari: H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
565 BUCUREŞTI, Bis. Enei (Sf. Nicolae), b-dul Brătianu 7. Semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, N. Ghika, V. Drăghiceanu, E. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1915-1943  
568 BUCUREŞTI, Bis. Fundenii Doamnei (Sf. Eftimie). Referiri şi asupra Bis. Spiridon  Vechi,   Scaune  şi  Snagov. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budești, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, St. Balş ș.a. 1921-1953  
571 BUCUREŞTI,   Bis.   Sf.   Gheorghe   Nou -  Brâncoveanu. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu, E. Costescu. 1915-1949  
    573 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Gheorghe –Nou ( Brâncoveanu). Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, N. Ghika, E. Costescu. 1936-1938  
578 BUCUREŞTI. Bis. lancu Vechi (Adormirea). Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1946  
579 BUCUREŞTI, Bis. Icoanei (Adormirea). Semnatari: H, Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, E. Costescu ș.a. 1921-1948  
580 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ilie Gorgani. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu, St. Balş ș.a. 1921-1944 pdf
583 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ilie Rahova (Sf. Treime). Semnatari: N. lorga, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, Angela Scheletti ș.a. 1921-1941  
585 BUCUREŞTI, Bis. Sf. loan Moşi. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika ș.a. 1921-1941  
586 BUCUREŞTI, Bis. Sf. Ionică (Moldoveni), str. Ionică nr. 13. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, N. Ghika, Carol II, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1938  
587 BUCUREŞTI,   Bis.   Izvorul  Nou  (Şos.   Mihai  Bravu  311).  Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, St. Balş ș.a. 1921-1948  
588 BUCUREŞTI,   Bis.   Izvorul  Tămăduirii  (str.   Puţul  cu Apă Rece  76). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu, I. Mihail ș.a. 1921-1942  
589 BUCUREŞTI, Bis. Jigniţa (Calea Văcăreşti). Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1936  
590 BUCUREŞTI. Bis. Kreţulescu (Calea Victoriei 45). Semnatari: N, lorga, N. Ghika, I. Mihail, Emil Kreţulescu efor, St. Balş, H. Teodoru, primarul Capitalei, Arthur Verona. 1932-1948  
593 BUCUREŞTI,   Bis.   Manea  Brutaru   (Sf.   N-Iae). Semnatari: N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1947  
594 BUCUREŞTI, Bis. Manu Cavafu (Sf. Treime). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1944  
595 BUCUREŞTI, Bis. Mina Vergu  (Sf. D-tru), str. C. F. Robescu 18. Semnatari: E. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, I. D. Ştefănescu ș.a. 1921-1947  
600 BUCUREŞTI, Bis. Sf. N-Iae Dintr-o zi, str. Academiei, dată în folosinţă provizorie  comunităţii  albaneze.   Semnatari: D. Onciul, dr. C. I. Istrati, Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, N. Ghika, Şt. Balş, H. Teodoru. 1914-1951  
604 BUCUREŞTI, Bis. Sf. N-Iae Tabacu, Calea Victoriei 194. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1919-1940  
608 BUCUREŞTI, Bis. Adormirea - Olari, Calea Moşilor 141. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş ș.a. 1921-1943  
620 BUCUREŞTI, Bis. Precupeţii Noi  (Sf.   Nicolae). Str. G-ral  Broşteanu. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
622 BUCUREŞTI, Bis. Răzvan (Adormirea). Semnatari: N. Ghika, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Șt. Balș, ș.a. 1921-1948  
625 BUCUREŞTI. Bis. Scaune (str. Teilor; V. Lascăr; Bolintineanu 1). Vol. I. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika, D. Onciul, Gr. Cerkez, V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, Șt. Balș, Angela Scheletti. 1916-1939  
626 BUCUREŞTI.   Bis. Scaune. Vol.  II.  Semnatari: N. lorga. St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Arthur Verona. Cu timbre. File deteriorate. 1940-1944  
628 BUCUREŞTI. Bis. Schitul Maicilor (Buna Vestire). Semnatari: V. Brătulescu, St. Balş, E. Costescu, Horia Teodoru ș.a. 1921-1948  
629 BUCUREŞTI. Bis. Schitul Măgureanu. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1942  
630 BUCUREŞTI.   Bis.   Cu   Sfinţi   (Intrarea în   Biserică),   Calea   Moşilor. Semnatari: N. lorga, Al. Lapedatu, Dr. C.I. Istrati, N. Ghika, Gr. Cerkez, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Arthur Verona, mitropolitul Platon, V. Brătulescu, H. Teodoru. Cu timbre. 1913-1945  
631 BUCUREŞTI. Bis. Silvestru (Adormirea). Semnatari: N. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1944  
634 BUCUREŞTI. Bis. Spirea Nouă (Adormirea). Semnatari: St. Balş, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail, V. Brătulescu, Arthur Verona. 1919-1943  
638 BUCUREŞTI. Bis. Stavropoleos. Vol. I. Semnatari: D. Onciul, Al. Lapedatu, dr. CI. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1913-1940  
639 BUCUREŞTI. Bis. Stavropoleos. Vol. II. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, I. Mihail, Arthur Verona. 1941-1953  
641 BUCUREŞTI. Bis. Sf. Ştefan (Str. Călăraşi 83). Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, H. Teodoru, Arthur Verona. 1915-1951  
642 BUCUREŞTI. Bis. Cuibul cu Barză (Sf. Ştefan) str. Ştirbei Vodă. Semnatari: I. Mihail, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1941  
643 BUCUREŞTI. Bis. Târca - Vitan (Înălţarea Domnului). Semnatari: N. lorga, V. Drăghiceanu, N. Ghika, I. Mihail, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1870-1945  
647 BUCUREŞTI. Bis. Udricani. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1921-1945  
651 BUCUREŞTI. Bis. Visarion (Sf. Împăraţi C-tin şi Elena). Semnatari: V. Drăghi­ceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş ș.a. 1921-1953  
653 BUCUREŞTI.  Bis. Zlătari (Naşterea Maicii Domnului).  Calea Victoriei. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
656 BUCUREŞTI. Capela Spitalului Filantropia. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1943-1950  
657 BUCUREŞTI. Capela Domnească Grigore Ghika. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, I.D. Ştefănescu, St. Balş. 1944-1949  
658 BUCUREŞTI. Capela Lahovari, str. Sapienţei. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1941  
660 BUCUREŞTI. Casa Disescu (Calea Victoriei nr. 196). Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1945  
661 BUCUREŞTI.   Casa   (palat)   Filipescu,   str.   Dionisie   Lupu   nr.   34. Semnatari: St. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu, V. Brătulescu, C. Daicoviciu. 1947-1948  
663 BUCUREŞTI. Casa Moruzi - Cantacuzino - Creţulescu, Calea Victoriei nr. 117. Semnatari: D, Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1943 pdf
664 BUCUREŞTI. Casa Maria Rosetti. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1948-1949  
666 BUCUREŞTI. Casa Reşovsky, Calea Şerban Vodă nr. 37. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1938-1940  
667 BUCUREŞTI. Casa din Calea Victoriei nr. 170. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. Vezi BCMI. 1946  
670 BUCUREŞTI. Crucile de piatră din anii 1829 şi 1845 din cartierul Ferentari. Semnatari: C. Daicoviciu, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1948  
671 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche. Vol. I. Semnatari: Al. Lapedatu, Dr. C.I. Istrati, N. Ghika, V. Drăghiceanu, D. Onciul, Gr. Cerkez, H. Teodoru. 1913-1931  
672 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche. Vol. II. 1928  
673 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche. Vol. III. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, I. Mihail. 1929-1932 pdf
674 BUCUREŞTI. Bis. Sf. Anton, Curtea Veche vol. VI. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, I. Mihail, V. Drăghiceanu. 1934-1937 pdf
675 BUCUREŞTI. Bis. Sf. Anton, Curtea Veche (Masa altarului). Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1936  
676 BUCUREŞTI. Bis. Sf. Anton, Curtea Veche. Vol. VII. 1937  
677 BUCUREŞTI.  Bis.  Curtea Veche VIII.  Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. Ghika, I. Mihail, Şt. Balş. 1933-1947 pdf
678 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche IV. Casa parohială. Ataşamente. 1934  
679 BUCUREŞTI. Bis. Curtea Veche V. Casa parohială. Planuri. 1934  
680 BUCUREŞTI. Geamia din parcul Carol. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika. 1937  
682 BUCUREŞTI.   M-rea Antim. Vol. II. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, E. Costescu, N. Ghika, patriarhul Miron, V. Brătulescu, George Brătianu, St. Balş. 1931-1949  
686 BUCUREŞTI.   M-rea   Mărcuţa.   Semnatari: Dr. C.I. Istrati, V. Drăghiceanu, D. Cantacuzino, Al. Lapedatu, N. Ghika, H. Teodoru, N. lorga. 1911-1952  
688 BUCUREŞTI.  M-rea Mihai Vodă vol.  II. Semnatari: N. Ghika, C. Moisil, V. Drăghiceanu, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1932-1940  
689 BUCUREŞTI.  M-rea Mihai Vodă vol.  III.' Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, Artur Verona, A. Sacerdoţeanu. 1941-1951  
690 BUCUREŞTI. M-rea Pasărea. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail. 1921-1944  
692 BUCUREŞTI. M-rea   Radu   Vodă. Semnatari: Al. Lapedatu, D. Onciul, N. Ghika, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, St. Balş. 1914-1951  
693 - BUCUREŞTI, M-rea Văcăreşti. Semnatari: V. Drăghiceanu, D. Onciul, N. Ghika, Al. Lapedatu, N. lorga, H. Teodoru. 1911-1937  
694 BUCUREŞTI. M-rea Văcăreşti. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş, C. Daicoviciu. 1936-1952  
695 BUCUREŞTI.(Casa Creţulescu) str. Ştirbei Vodă 39. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1937-1949  
696 BUCUREŞTI.  Palatul Ghika - Tei.  Str.  Doamna Ghika 5 (Colentina). Semnatari: I. Mihail, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1942  
697 BUCUREŞTI. Palatul Universităţii. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1945-1950  
698 BUCUREŞTI. Parcul Cişmigiu. Semnatari: H. Teodoru ş.a. 1946-1947  
699 BUCUREŞTI. Patriarhia vol. I. Semnatari: Dr. I. C. Istrati, Al. Lapedatu, Konon, Miron şi Veniamin, mitropoliţi, V. Drăghiceanu, Paul Popescu Molda, pictor, N. Ghika, D. Onciul, N. lorga, Arthur Verona, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1914-1948  
701 BUCUREŞTI. Patriarhia vol.  III. Semnatari: N. lorga, N. Ghika, H. Teodoru, Veniamin (mitropolit), V. Brătulescu, Nicodim (patriarh). Al. Lapedatu, Vaida Voievod, C. Argetoianu, V. lamandi, Andrei Rădulescu, P. Andrei (ultimii cinci, cu specimene de semnături). 1925-1946  
703 BUCUREŞTI. Teatrul Naţional. Semnatari: V. Brătulescu. Al. Lapedatu, H. Teodoru. 1947  
706 BUDA. Jud. Dorohoi. Buda Mare. Bis. Adormirea. Căt. Godineşti. Bis. (de lemn) Sf. Hristofor (din cimitir). Căt. Mogoşeşti. Bis. Adormirea. Naşterea (Holban). Căt. Hreaţea. Bis. Sf. Voievozi Mihail şi Gavril. Căt. Buda Mică. Bis. Duminica Tuturor Sfinţilor. Căt. Păsat. Bis. Buna Vestire. Căt. Slobozia. Bis. Naşterea Maicii Domnului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
713 BUDEASA, jud. Argeş. Cula şi parcul Al. Budişteanu, biserica Adormirea. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1953  
722 BUFTEA, jud. Ilfov. Capela Ştirbei Vodă. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1935-1940  
727 BUHUŞI, jud. Neamţ. Biserica Învierea Domnului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
728 BUIA, jud. Târnava Mare. castelul „Mihai Viteazul" şi biserica. Semnatari: V. Brătulescu, N. lorga, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1920-1938  
732 BUJORENI, jud. Vâlcea. Bisericile Sf. Nicolae, Sf. Voievozi, Adormirea. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş, I. Mihail ș.a. 1921-1945  
747 BURDUJENI, jud. Suceava - mănăstirea Todireni. Semnatari: N. lorga, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, E. Costescu ș.a. 1921-1943 pdf
761 BUZĂU. Biserica Adormirea (Broşteni). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Mihail ș.a. 1921-1942  
762 BUZĂU. Biserica Buna Vestire (Banu). Semnatari: D. Onciul, N. Ghika-Budeşti, P. P. Panaitescu, V. Brătulescu, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
763 BUZĂU, Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor, Sf. Împărați (Gârlaşi). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail. 1933-1944  
764 BUZĂU. Episcopia, vol. I. Semnatari: N. lorga, N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1930-1939  
765 BUZĂU. Episcopia, vol. II. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1938-1948  
766 BUZĂU. Biserica Sf. Îngeri, Sf. Arhangheli. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1943  
769 BUZDUC, com. Popânzăleşti, jud. Romanaţi - bis. Sf. Nicolae; Ciupuria - bis. Izvorul Tămăduirii. Chestionare; Popânzăleşti - biserica Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, N. Russo Crutzescu ș.a. 1921-1938  
772 BUZUIU, jud. laşi. Biserica Sf. Ecaterina; Găneşti - bis. Sf. Împăraţi. Semnatar: H. Teodou ș.a. 1921-1939  
779 BASARABIA - Cetatea Albă. Biserica Sf. loan cel Nou. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, Şt. Ciobanu, Min. Cultelor şi Apelor. 1937-1938  
790 BASARABIA - Ismail. Catedrala. Semnatari: N. lorga, H. Teodoru, Şt. Balş. 1935-1938  
792 BASARABIA - Chilia Nouă. Cetatea lui Ştefan cel Mare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, N, lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1930-1942  
801 BASARABIA –Catedrală. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu. 1941  
802 BASARABIA — Chişinău. Biserica Sf. Gheorghe. Semnatar: H. Teodoru. 1942  
804 BASARABIA - Chişinău. Biserica Înălţarea Domnului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1942  
806 I BASARABIA - Chişinău. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1943  
808 BASARABIA - Ruhotin. Biserica Naşterea Domnului. Semnatari: H. Teodoru. 1937-1938  
812 BASARABIA - Orhei, catedrala Sf. Dumitru (ctitor Vasile Lupu). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, N. V. Ţiganco, H. Teodoru, Em. Costescu, I. Mihail. 1930-1943  
813 BASARABIA - cetatea Soroca. Semnatari: V. Drăghiceanu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1928-1943  
818 CACOŢI, com. Isvorălu, jud. Mehedinţi. Biserica Sf. loan Botezătorul -chestionar; Manu - biserica Adormirea Maicii Domnului - chestionar; Isvorălu — biserică de lemn. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, I. L. Atanasescu ș.a. 1921-1943  
834 CALVINI, jud. Buzău. Biserica Sf. Nicolae. Bâscenii de Jos - biserică de lemn; Bâscenii  de   Sus -biserică  Sf.   Voievozi. Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, V. Moisescu ș.a. 1921-1949  
843 CARACAL, jud. Romanaţi, biserica toţi Sfinţii. Semnatari: H. Teodoru, I.L. Atanasescu ș.a. 1921-1940  
865 CAŞIN, jud. Bacău. Biserica Maicii Domnului. Biserica Sf. Dimitrie şi biserica de lemn. Curiţa - Biserica de lemn Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1943  
867 CAŞIN, jud. Bacău, biserica Sf Voievozi a fostei m-rii Caşin. Semnatari: Gh. Sterian, Şt. Becu,N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Şt. Balş. 1929-1944  
878 CĂCIULAŢI, jud. Ilfov. Palatul Alex. Ghica Vodă. Semnatari: H. Teodoru, Al. Lapedatu, V. Brătulescu. 1943-1949  
879 CĂCIULAŢI, jud. Ilfov. Palatul Alex. Ghica Vodă. Semnatari: Al. Lapedatu, I. Mavrocordat, V. Brătulescu, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1945-1949  
886 CĂLDĂRUŞANI, jud. Ilfov. Mănăstirea Căldăruşani. Semnatari: H. Teodoru, St. Becu, Şt. Balş, Al. Lapedatu. 1914-1952  
890 CĂLIMĂNEŞTI, jud. Vâlcea. Biserica Sf. Voievozi. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1949 pdf
891 CĂLIMĂNEŞTI, jud. Vâlcea - schitul Ostrov. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, P. P. Panaitescu. I. L. Atanasescu, H. Teodoru, I. Mihail. 1920-1949  
903 CĂLUGĂRENI, jud. Vlaşca - monumentul lui Mihai Viteazul. Biserica Sf. Nicolae. Uzunu - biserica Sf. Nicolae. Semnatari: Şt. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Iulian Peter (rezident regal), Em. Costescu ș.a. 1921-1942  
908 CĂLUIU, jud. Romanaţi - mănăstirea Căluiu (cu biserica Sf. Nicolae) Semnatari: Al. Referendaru, V. Brătulescu, N. lorga, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. L. Atanasescu ș.a. 1921-1949  
916 CĂSCIOARELE, jud. Ilfov - bis. Sf. Nicolae. Găiseni - fostul schit Găiseni. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1953  
942 CEPARII PĂMÂNTENI, jud. Argeş - Bis. Înălţarea Domnului. Negoşul - bis. Intrarea în Biserică. Semnatari: Al. Referendaru, Em. Costescu. V. Moisescu, Horia Teodoru ș.a 1921-1952  
943 CEPARI, jud. Romanaţi - bis. Intrarea în Biserică; bis. Sf. Treime. Semnatari: H. Teodoru, Em. Costescu, Gr. lonescu ș.a. 1921-1949  
958 CERNĂUCA, jud. Cernăuţi - biserica Hurmuzăcheştilor. Semnatar: H. Teodoru. 1939  
959 CERNĂUŢI, Bucovina - biserica de lemn. Semnatar: H. Teodoru. 1942-1943  
960 CERNĂUŢI, Bucovina - muzeul Bucovinei (din 1946, mutat la Suceava). Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru. 1937-1947  
970 CETĂŢENI, jud. Muscel - schitul Negru Vodă. Semnatari: Em. Costescu, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1920-1947  
978 CHETREŞTI, jud. Vaslui - biserica Buna Vestire (Deleşti). Răduleşti - biserica de lemn Sf. Gheorghe. Semnatari: V. Brătulescu, Șt. Balș, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
1013 CIOCANII, jud. Muscel - Schitul Ciocanu. Semnatari: H. Teodoru 1944-1945  
1028 CIORANII DE SUS, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; Cioranii de jos - Bis. Adormirea Maicii Domnului; semnatar: H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
1041 CISLĂU, jud. Buzău - Bis. Naşterea Maicii Domnului; Buda - piatră de mormânt pentru doamna Neaga; Gura Băscei - Bis. Sf. Nicolae; Bărăşti - Bis. Cuvioasa Paraschiva; semnatari: episcop Ghenadie, P. Demetrescu, V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, Sterie Becu ș.a. 1921-1942  
1063 CÂINENI, jud. Argeş - Bis. Sf. Îngeri; Bis. Sf. Nicolae; Grebleşti - capela eroilor Sf. Nicolae; semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
1064 CÂINENI, jud. Gorj - Bis. Schimbarea la Faţă; Bis. de lemn Sf. Nicolae; Tetila - Bis. de lemn Sf. Voievozi; Curtişoara - Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul, zisă Cornoiu; Şofrăceni - Bis. de lemn Intrarea în Biserică; semnatari: H. Teodoru, I. L. Atanasescu ș.a. 1921-1935  
1068 CÂLNIC, jud. Alba - Cetatea Câlnic; semnatari: Şt. Balş, Pref. jud. Alba, Primăria Câlnic, H. Teodoru. 1948  
1072 CÂMPINA, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Bis. Sf. Voievozii; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Em. Costescu, lonescu Berechet, Şt. Balş ș.a. 1921-1946  
1076 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Biserica şi Turnul Bărăţia; semnatar: H. Teodoru. 1939-1945  
1080 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Şubeşti (Sf. Împăraţi); Bis. Sf. Gheorghe; Bis. Fundeni; semnatari: I. Mihail, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, N. lorga, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
1083 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Sf.llie; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, primar Gh. Tănăsescu ș.a. 1921-1947 pdf
1084 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Sf. Marina; semnatar: H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
1093 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1946  
1094 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: H. Teodoru, Patriarhul Nicodim, V. Brătulescu. 1938-1943  
1095 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, mitropolia Ungro-Vlahiei, S. Becu, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga, Al. Lapedatu. 1905-1948  
1096 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă. 1943  
1097 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă. 1943  
1098 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: A. Scheletti, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
1099 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: prefectul jud. Muscel (Gr. Grecescu), H. Teodoru, V. Brătulescu, patriarhul Nicodim, C. Daicoviciu, Al Lapedatu, Banca Naţională, A. Scheletti, N. lorga. 1932-1947  
1100 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, prefect T. Nicolau, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu. 1944-1948 pdf
1101 CÂMPULUNG, jud. Muscel - Bis. Cloaşterului (ruine); semnatar. H. Teodoru. 1944  
1107 CÂNDEŞTI, jud. R. Sărat- Schitul Recea; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1947-1948  
1125 CÂRŢA, jud. Făgăraş - Bis. luterană şi ruină mănăstire cisterciană; semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru. 1940-1941  
1136 CLUJ - Biserica ortodoxă centrală, str. Biserica Ortodoxă nr. 6; semnatari: H. Teodoru, episcopul luliu Hossu, V. Brătulescu, Şt. Balş. 1938-1951  
1141 COBIA, jud. Dâmboviţa - Schitul Cobia (cu Bis. Sf. Nicolae; Copăcei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva; Frăsinei - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1941  
1183 COMARNIC, jud. Prahova - Bis. Sf. Nicolae; Secăria - Bis. Buna Vestire; Posada - Schitul Lespezi; semnatari: I. Mihail, S. Becu, H. Teodoru., Vasile Moisescu ș.a. 1921-1951  
1186 COMĂNEŞTI, jud. Suceava - Bis. Adormirea Maicii Domnului; semnatari: N. lorga, H. Teodoru, Şt. Balş. 1937-1944  
1196 CONSTANŢA - Bis. Sf. Apostoli: chestionar; Bis. Adormirea Maicii Domnului; Catedrala episcopală; semnatari: H. Teodoru, Episcopia Constanţa ș.a. 1921-1942  
1227 CORNĂŢEL, com. Albeşti, jud. Olt - Schitul Seaca (cu Bis. Adormirea); Bis. de lemn Sf. Voievozi; semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Em. Costescu ș.a. 1921-1949  
1261 COŞULA, jud. Botoşani - Mănăstirea Coşula; semnatari: Ministerul Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, Patriarhia, mitropolitul Moldovei (Irineu), N. lorga, Ministerul Sănătăţii ș.a. 1921-1947  
1268 COTNARI, jud. laşi - Bis. catolică; semnatari: H. Teodoru, Primăria Cotnari. 1928-1943 pdf
1269 COTNARI, jud. laşi - Bis. Domnească Cuvioasa Paraschiva; Hodura- Bis. Sf. Nicolae; Zbiereni - Bis. Sf. Nicolae; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, Aurel Popa (secretar de Stat), P. Antonescu ș.a. 1921-1945  
1284 COZIA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Cozia şi ruine Cozia veche; semnatari: Al. Referendaru, Min. de Război, Min. Cultelor şi Artelor, Gr. Cerchez, I. Mihail, A. Verona, episcop Nifon Craioveanu, I. L. Atanasescu, N. lorga, H. Teodoru. 1920-1934  
1285 COZIA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Cozia şi ruine Cozia veche:); semnatari: N. lorga, I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, P. Antonescu, H. Teodoru, Min. Apărării Naţionale. 1935-1944  
1286 COZIA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Cozia şi ruine Cozia veche; semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, C. Daicoviciu, I. L. Atanasescu, Şt. Balş. 1944-1950  
1287 COZMEŞTI, jud. Tecuci (Vaslui) - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Furcenii Noi -Bis. Sf. Voievozi. Biserica de lemn. Semnatari: Horia Teodoru ș.a. 1921  
1291 CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Sf. Arhangheli şi Trei Ierarhi; semnatari: I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanul, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1949  
1300 CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Sf. Dumitru; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Senatul şi Camera Deputaţilor, Gr. Cerchez, primărie Craiova, H. Teodoru, I. L. Atanasescu. 1903-1940  
1314 CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Sf. Mina (Petre Boji; Bis. Sf. Gheorghe Vechi; semnatari: I. L. Atanasescu, N. lorga, H. Teodoru. 1920-1944  
1317 CRAIOVA, jud. Dolj - Bis. Trei Ierarhi (Postelnicul Fir); semnatari: I. Mihail, Min. Culturii şi al Cultelor, H. Teodoru. 1936-1946  
1321 CRAIOVA, jud. Dolj - CMI (sediul regionalei Oltenia);semnatari: I. L. Atanasescu, N. lorga, Em. Costescu, H. Teodoru. 1927-1944  
1341 CREŢULEŞTI-FĂLCOIANU*jud. Ilfov - Bis. Sf. Nicolae. Mănăstirea (Rebegeşti); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Prager H. Teodoru, I. Mihail, N. lorga. 1934-1942  
1348 CRISTEŞTI, jud. Botoşani - Bis de lemn Sf. Voievozi. Semnatar: Horia Teodoru ș.a. 1921-1938  
1350 CRISTIAN, jud. Braşov - Bis. Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului; semnatari: prefectura Braşov, I. Mihail, H. Teodoru, Sterie Becu. 1931-1932  
1389 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. Intrarea în Biserică (Bradul - Bătuşari); semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, A. Verona, S. Becu, A. Popa, secretar de stat ș.a. 1921-1943  
1391 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. Sf. Îngeri; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Min. Cultelor şi Artelor, I. Mihail, Em. Costescu, P. Antonescu ș.a. 1921-1942  
1394 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. domnească Sf. Nicolae; semnatari: V. Drăghiceanu, Prefectura Argeş, I. Mihail, C. Daicoviciu, Tzigara Samurcaş, P. Demetrescu, Em. Costescu, H. Teodoru. 1922-1930  
1395 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. domnească Sf. Nicolae; semnatari: H. Teodoru, Gr. Cerchez, V. Drăghiceanu, episcop Nichita, Min. Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, N. lorga, A. Maniu, I, Mihail, V. Brătulescu, C. Daicoviciu. 1930-1952  
1396 CURTEA  DE ARGEŞ, jud.  Argeş - Bis.   Episcopală; semnatari: N. Ghika-Budeşti,  N.   lorga,  episcopii Argeşului (Visarion,  Nichita,  Grigorie),  H. Teodoru, Gr. Crechez, A. Verona, Em. Costescu, secretarul Casei regale (G. Stavăr). 1916-1939  
1397 CURTEA DE ARGEŞ, jud. Argeş - Bis. Episcopală; semnatari: Alex. Popovici (arh. restaurator), mareşalul Curţii regale (S. Mardari), episcopii Argeşului (Dionise, Emilian), Em. Costescu, I. Mihail, A. Popa, Şt. Balş, patriarhul Nicodim, V. Brătulescu, H. Teodoru. 1940-1949  
1413 DASCĂLU, jud. Ilfov - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Bis. Sf. Apostoli (filiala Golăşei); Bis. Sf. Arhangheli (filiala Vărăştii de Sus); Bis. Sf. Dumitru (filiala Gagu): chestionar; semnatari: S. Becu, H. Teodoru, N. lorga, mitropolit Veniamin, V. Moisescu, I. Mihail ș.a. 1921-1946  
1417 DĂLHĂUŢI, jud. Rm. Sărat - Mănăstirea Dălhăuţi cu Bis. Izvorul Tămăduirii, Bis. Sf. Împăraţi şi Bis. de lemn Sf. Voievozi, Adormirea Maicii Domnului; corespondenţă (cu referiri asupra fostei mănăstiri Poiana Mărului şi Bis. din Bonţeşti); Bis. Izv. Tămăduirii; semnatari: H, Teodoru, V. Moisescu, Şt. Balş ș.a. 1921-1948  
1423 DĂNEŞTI, jud. Vaslui - Bis. de lemn Sf. Nicolae; printre semnatari: H. Teodoru ș.a. 1921-1938  
1431 DEAGU de SUS, jud. Argeş - Adormirea Maicii Domnului; semnatari: H. Teodoru, mareşalul Antonescu, Min. Culturii Naţionale şi al Cultelor (N. Russo - Crutzescu) ș.a. 1921-1943  
1438 DEGERAŢI, com. Parepa, jud. Prahova - Bis. Sf. Voievozi: chestionar, Parepa - Bis. Schimbarea ia Faţă; printre semnatari: H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
1442 DELENI, jud. Botoşani - Conacul Gr. Ghika; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Th. Ghika - Deleni, C. Daicoviciu. 1938-1948  
1452 DEZROBIŢI, com. Frânceşti, jud. Vâlcea - Mănăsirea „Dintr-un lemn; semnatari. N. lorga, I. Mihail, T. Gh. Tomescu (pictor restaurator), H. Teodoru, I. L. Atanasescu, Min. Aerului şi Marinei, V. Brătulescu, V. Moisescu, Şt. Balş. 1936-1949  
1463 DÂMBU, jud. Alba - Bis. Veche de lemn (1602); semnatar: H. Teodoru. 1937  
1485 DOBROVĂŢ, jud. Vaslui - Mănăstirea Dobrovăţ cu Bis. Pogorârea Sf. Duh; semnatari: Gh. Balş, H. Teodoru, V. Ursăcescu, T. Gh. Tomescu (pictor), I. Mihail, N. lorga, episcop Nifon, Şt. Balş, V. Moisescu ș.a. 1921-1943  
1499 DOMNEŞTI, jud. Muscel - Bis. Buna Vestire; Bis. Sf. Nicolae (Domneştii de Sus); Bis. Sf. Nicolae (Slănic); semnatari: S. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, mitropolit Veniamin, P. Antonescu ș.a. 1921-1948  
1509 DOROHOI, jud. Dorohoi - Bis. Sf. Nicolae Domnesc; semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1915-1947  
1510 DOROHOI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Vârgolici); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1949  
1515 DRAGOMIRNA, jud. Suceava - Mănăstirea Dragomirna; printre semnatari: H. Teodoru. 1931-1939 pdf
1516 DRAGOSLAVELE DE JOS, jud. Muscel - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Bis. Înălţarea Domnului (Valea Caselor); semnatari: H. Teodoru, I. Mihail. 1921-1946  
1517 DRAGOSLOVENI, com. Soveja, jud. Putna - Mănăstirea Soveja cu Bis. Naşterea Domnului (ctitor: Matei Basarab); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Moisescu, C. Guran (sculptor CMI), V. Brătulescu ș.a. 1921-1945  
1519 DRAJNA DE JOS, jud. Prahova - Bis. Sf. Nicolae; Bis. Sf. loan (Drajna de Sus), Bis. Sf. Nicolae (Pânteşti); semnatari: H. Teodoru, N. lorga, Em. Costescu ș.a. 1921-1941  
1523 DRĂGĂNEŞTI, jud. Olt - Bis. Sf. Voievozi; Bis. Sf. Nicolae (Peretu); semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru, N. lorga ș.a. 1921-1938  
1528 DRĂGĂŞANI, jud. Vâlcea - Bis. Sf Ilie; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, I. L. Atanasescu ș.a. 1921-1943  
      1529 DRĂGĂŞANI, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Nicolae (Gărdeşti); semnatari: I. Atanasescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
1540 DRĂGUŞ, jud. Făgăraş - Bis. ortodoxă de lemn; semnatari: H. Teodoru, V. Literat, Al. Lapedatu. 1933  
1563 DURĂU, jud. Neamţ - Mănăstirea Durău; semnatarii: H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1942  
1573 ESCU, jud. Someş - Bis. de lemn; printre semnatari. H. Teodoru. 1938-1939  
1580 FĂGĂRAŞ, jud. Făgăraş – Cetate; semnatari: Min. Apărării Naţionale, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, N. lorga, H. Teodoru, I. Mihail, Min. de Interne, Şt. Balş. 1926-1949  
1607 FILIPEŞTII DE PĂDURE, jud. Prahova - Bis trei Ierarhi; Bis. Naşterea Maicii Domnului (Siliştea Dealului); semnatari: S. Becu, I. Mihail, P. Molda (pictor restaurator), H. Teodoru, Em. Costescu. 1916-1937  
1608 FILIPEŞTII DE TÂRG, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului; semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
1609 FILIPEŞTII DE TÂRG, jud. Prahova - Conacul Pană Filipescu; Ruinele palatului stolnicului; Ruinele palatului din Măgureni. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, M. Ralea, regele Mihai. 1945-1946  
1618 FÂNTÂNELE, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Mazâli); Bis. Adormirea Maicii Domnului (Ungureni); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, P. Demetrescu, I. Mihail, V. Moisescu, S. Becu ș.a. 1921-1946  
1621 FÂSTÂCI, jud. Vaslui - Schitul Fâstâci cu Bis. Sf. Nicolae; Bis. de  lemn  Adormirea  Maicii   Domnului (Băleşti); Bis. de lemn Sf. Nicolae (Cosmenşti); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu, episcop de Huşi (Nifon) ș.a. 1921-1949  
1631 FLORU, jud. Olt - Bis, Sf. Împăraţi şi Sf. Dimitrie; Bis. Sf. Împăraţi (Icoana); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1944  
1633 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Domnească Cuvioasa Paraschiva; semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu, Primăria Focşani ș.a. 1921-1941  
1634 FOCŞANI, jud. Putna- Bis. Donie (Adormirea Maicii Domnului); semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, I. Mihail, V. Brătulescu ș.a. 1921-1946  
1635 FOCŞANI, jud, Putna - Bis. Sf. Dumitru; semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
1637 FOCŞANI, jud. Putna - Bis, Sf. Gheorghe Nord („din ocol"); semnatari: S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail, V. Moisescu ș.a. 1921-1943  
1640 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Sf. Nicolae Nou; semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, Primăria Focşani, V. Brătulescu ș.a. 1921-1943  
1642 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Jălăboiu (Adormirea Maicii Domnului); semnatari: H. Teodoru, S. Becu ș.a. 1921-1945  
1647 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Precista (a fostei mănăstiri Adormirea Maicii Domnului); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, primăria Focşani (A. Rădulescu), S. Becu, Em   Costescu, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1950  
1649 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Sf. Spiridon; semnatari: H. Teodoru, S. Becu ș.a. 1921-1942  
1650 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Stamatineşti şi Bis. Săpunaru; semnatari: H. Teodoru, S. Becu, I. Mihail ș.a. 1921-1942  
1651 FOCŞANI, jud. Putna - Bis. Tăbăcari (Sf. Voievozi); semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
1674 FUNDENI - FRUNZĂNEŞTI, jud. Ilfov - Bis. Sf. loan Botezătorul; Bis. Sf. Andrei; semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1936  
1689 GALDA DE JOS, jud. Alba – Bis. de lemn; semnatari; Camera Deputaţilor, H. Teodoru. 1929-1940  
1696 GARVĂN, jud. Tulcea - Cetatea Dinogeţia; semnatari: H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Min. de Interne. 1936  
1697 GĂEŞTI, jud. Dâmboviţa - Bis. Naşterea Sf. loan Botezătorul, Bis. Sf. Treime; Bis. Sf, Nicolae (Boanga); Bis. Sf. Ilie; Bis. Intrarea în Biserică (Cioflec); semnatari: P. Demetrescu, G. Balş, H. Teodoru, Academia Română (preşedinte, Al. Lapedatu) ș.a. 1921-1943  
1701 GĂISENI, jud. Dâmboviţa – schitul Găiseni, cu Bis. Sf Nicolae; semnatari: V. Moisescu, H, Teodoru ș.a. 1921-1949.  
1717 GĂVĂNEŞTI, jud. Buzău - Bis. Sf. Nicolae; semnatari: I. Mihail, H, Teodoru ș.a. 1921-1944  
1726 GEOAGIU DE SUS, jud. Alba - Bis. Intrarea în Biserică a fostei mănăstirii; semnatari: C. Daicoviciu, H. Teodoru, V. Moisescu. 1941-1948  
1743 GHIDIGENI, jud. Tutova - Bis. Sf. Împăraţi; printre semnatari: H. Teodoru. 1921-1929  
1767 ' GIURGIU, jud. Vlaşca - Ruine paraclis din curtea bisericii Adormirea Maicii Domnului; Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. Haralambie, Bis. Sf. Treime - Smârda; semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
1768 GIURGIU, jud. Vlaşca- Bis. Sf. Nicolae; semnatari: H. Teodoru, primăria Giurgiu, N. lorga, P. Antonescu ș.a. 1921-1945  
1769 GIURGlU, jud. Vlaşca - Cetatea din insulă; semnatari: P. Demetrescu, V. Drăghiceanu, H. Teodoru. 1923-1936  
1770 GIURGIU, jud. Vlaşca - Turnul cu ceas; semnatari: H. Teodoru, Primăria Giurgiu, P. Demetrescu, Min. de Interne. 1922-1935 pdf
1773 GÂDINŢI, jud. Roman - Cetatea „nouă" (Smedorova); Biserica Sf. Dumitru și turn clopotniță; Referiri la găsirea unor monede romane la Costeşti, jud. Brăila; semnatari: Prefectura Roman, H. Teodoru, Șt. Balș, V. Brătulescu, Min. de Interne. 1938-1948  
1785 GÂRCENI, jud. Vaslui - Bis. de lemn Sf. Voievozi a fostului schit Mălineşti; semnatari: H. Teodoru, V. Drăghiceanu ș.a. 1921-1941  
1792 GLAVACIOC, jud. Vlaşca - Mănăstirea Glavacioc cu Bis. Buna Vestire; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu, Al. Lapedatu, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1928-1951  
1804 bis GLOGOVA, jud. Mehedinți – Biserica Sf. Nicolae; Biserica de lemn, ruinată, Sf. Împărați (Iormănești), Biserica Sf. Nicolae (Cleșnești). Semnatari: Vasile Moisescu, Horia Teodoru, Petre Antonescu ș.a. 1921-1946  
1819 GOLEŞTI, jud. Muscel - Bis. Sf. Treime; semnatari. I. D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, V. Drăghiceanu, A. Verona, H. Teodoru, V. Moisescu; P. Antonescu, Şt. Balş, A. Scheletti. 1915-1950 pdf
1820 GOLEŞTI, jud. Muşcel - Conacul Goleşti; semnatari: N. lorga, H. Teodoru, Paul D. Goma (rezident regal), Min. de Interne Em. Costescu, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, Min. Apărării Naţionale, C. Daicoviciu. 1910-1948 pdf
1824 GORGOTA, jud. Dâmboviţa - Mănăstirea Gorgota cu Bis. Schimbarea la Faţă; Bis. Adormirea Maicii Domnului (Răsvadul de Jos), Bis. Sf. Nicolae (Răsvadul de Sus); semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1952  
1834 GOVORA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Govora cu Biserica Adormirea Maicii Domnului; semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, I. Trajanescu, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, episcop Nifon Craioveanu, N. lorga, P. Antonescu, Em. Costescu, V. Brătulescu. 1920-1947  
1841 GRĂDIŞTEA, jud. Vlaşca - Bis. Adormirea Maicii Domnului; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
1842 GRĂDIŞTEA MĂXINENI, jud. Ilfov - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Bis. Sf. Treime (Grecii de Sus); semnatari: H. Teodoru, Patriarhul Veniamin, Em. Costescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1945  
1843 GRECII DE MIJLOC, jud. Ilfov - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Scuipici); semnatari: H. Teodoru, S. Becu. 1933-1940  
1844 GRĂJDENI, jud. Tutova - Mănăstirea Grăjdeni ( cu biserica Sf. Nicolae). Semnatari: Horia Teodoru, Emanoil Costescu ș.a. 1921-1950  
1879 GURA MOTRULUI, jud. Mehedinţi - Mănăstirea Gura Motrului; semnatari: I. L. Atanasescu, N. lorga, H. Teodoru, Al. Lapedatu, mitropolit Nifon, V. Moisescu. 1939-1944  
1880 GURA MOTRULUI, jud. Mehedinţi - Mănăstirea Gura Motrului; semnatari: Em Costescu, P. Antonescu, Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nifon, I. L. Atanasescu. 1944-1945  
1900 HADÂMBU, com. Mogoşeşti, jud. laşi - Schitul Hadâmbu cu biserica Naşterea Maicii Domnului:; semnatari: V. Ursăcescu, H. Teodoru, G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş ș.a. 1921-1941 pdf
1904 HALEŞ, com. Tisău, jud. Buzău - Mănăstirea Ciolanu; semnatari: I. Mihail, V. Drăghiceanu, V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
1927 HERŢA, jud. Dorohoi - Bis. Domnească Sf. Gheorghe; semnatari: A. Verona, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
1931 HÂRLĂU, jud. Iaşi (Botoșani) - Bis. Sf. Dumitru. Ruine Curtea Domnească; semnatari: V. Moisescu, V. Brătulescu, Ștefan Balș, H. Teodoru. 1942-1951 pdf
1940 HLINCEA, jud. Muscel - Bis. veche Sf. Nicolae, Bis. Naşterea Maicii Domnului; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1940  
1941 HLINCEA, jud. laşi - Schitul Hlincea; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, mitrop. Grigore Botoşăneanu, Emanoil Costescu 1930-1945  
1947 HOMOCEA, corn. Lespezi, jud. Tecuci – Biserica Nașterea Maicii Domnului (Lespezi). Homocea- Biserica Sf. Gheorghe.  Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1941  
1959 HUMULEŞTI, jud. Neamţ - Casa I. Creangă; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, Comitetul pentru Artă. 1947-1951  
1960 HUNEDOARA, jud. Hunedoara - Biserica Sf. Nicolae; semnatari: I. Mihail, A. Verona, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Simionescu (pictor restaurator). 1934-1940  
1961 HUNEDOARA, jud. Hunedoara - Castelul Corvineştilor; semnatari: Al. Lapedatu, Prefectura Hunedoara, E. Dăianu, C. Diacoviciu, R. Wagner, (membru CMI - Transilvania şi castelanul cetăţii), H. Teodoru, Min. Propagandei Naţionale, M. Ralea, Şt. Balş, Min. Artelor, V. Moisescu. 1923-1951  
1967 HUŞI, jud. Fălciu - Biserica şi Palatul (Episcopia); semnatari: Şt. Balş, episcop Nifon, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, I. Mihail, A. Verona. 1936-1945  
1969 HUŞI, jud. Fălciu - Bis. episcopiei; semnatari: Min. Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, H. Teodoru, I. D. Ştefănescu, Şt. Balş, episcop Grigore, A. Popa (secretar de stat), S. Becu. 1941-1943  
1970 HUŞI, jud. Fălciu - Bis. Episcopiei; semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, A. Verona, P. Molda, P. Antonescu, V. Brătulescu. 1942-1943  
1980 IAŞI - Bis. Barboi (Sf. Apostoli); semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, mitropolit Valeriu Boto­şăneanu, N. lorga, Şt. Balş, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1949  
1982 IAŞI - Bis. Barnovschi (Adormirea Maicii Domnului; semnatari: V. Drăghiceanu. N. Ghika-Budeşti, I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Brătulescu, Min. Cultelor ș.a. 1921-1948  
1985 IAŞI - Bis. Copou (Sf. Atanasie şi Chiril); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, A. Gociman (cabinetul Consiliului de Miniştri), V. Brătulescu ș.a. 1921-1945  
1987 IAŞI - Bis. Cuvioasa Paraschiva (Mitocul Maicilor, 1795); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1947  
1988 IAŞI - Bis.  Sf.   Dumitru – Balş; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu,    Nicolae Iorga. 1937-1952 pdf
1990 IAŞI - Bis. Sf. Gheorghe - Lozonschi; semnatari: H. Teodoru, I. Mihail. 1938-1939  
1994 IAŞI - Bis. Sf. Ilie (1718); semnatari: Societatea Clerului „Ocrotirea", N. lorga, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, C. Daicoviciu, mitropolit Valeriu Botoşăneanu, ministerul Cultelor. 1929-1950  
1995 IAŞI - Bis. Sf. loan Botezătorul, str. Mârzescu 14; semnatari: mitropolit Nicodim, H. Teodoru, Şt. Balş, P. Antonescu. 1932-1952  
1996 IAŞI - Bis. Sf. Lazăr (1716); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru. 1937-1943  
1997 IAŞI - Bis. Sf. 40 Mucenici; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1948  
1999 IAŞI - Bis. Sf. Nicolae Domnesc; semnatari: H. Teodoru, mitropolit Pimen, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, Primăria laşi, N. lorga, V. Brătulescu, I. Mihail, Şt. Balş, S. Zotta, G. Balş, Comitetul pentru Artă ș.a. 1921-1951  
2000 IAŞI - Bis. Sf. Nicolae Domnesc; semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, G. Balş. 1929  
2002 IAŞI - Bis. Nicoriţa (Sf. loan cel Nou); semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Şt. Balş, H. Teodoru, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1943  
2003 IAŞI — Bis. Sf. Pantelimon; referiri la biserica Barboi; referiri la biserica din Ruginoasa; semnatari: V. Drăghiceanu, G. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1951  
2004 IAŞI - Bis. de lemn Rufeni (Sf. Voievozi); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, mitropolit Valerie, P. Antonescu. 1918-1951  
2006 IAŞI - Bis.  Sf.  Sava; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, N. lorga, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Min. Cultelor şi Artelor, Societatea „Prietenii Universităţii". 1930-1940  
2007 IAŞI - Bis. Sf. Sava; semnatari: H. Teodoru, P. Antonescu, V. Moisescu, Şt. Balş, mitropolit Valerie, V. Brătulescu. 1941-1948  
2008 IAŞI - Bis. Sf. Spiridon (a fostei mănăstiri); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, Emanoil Costescu ș.a. 1921-1951  
2013 IAŞI - Bis. Toma Cozma (1807); semnatari: S. Zotta, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti. 1926-1945  
2015 IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi - Sala Gotică; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, P. Antonescu, D. Onciul. 1919-1922  
2016 IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi; referiri la biserica din Dobrovăţ; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Nicodim, H. Teodoru, P. Antonescu, N. lorga, Primăria laşi, Şt. Balş, 1925-1943  
2017 IAŞI - Ans. Bis., Trei Ierarhi; referiri la Muzeul regional din Constanţa; semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru, mitropolit Irineu, Şt. Balş, P. Antonescu, Primăria laşi, V. Brătulescu, episcop Justinian Marina. 1942-1952  
2018 IAŞI - Ans. Bis. Trei Ierarhi; semnatari: N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Muzeul Naţional de Antichităţi. 1924-1940  
2019 IAŞI - Bis. Trei Ierarhi - Mormântul lui Dimitrie Cantemir; semnatari: H. Teodoru, V. Drăghiceanu. 1936-1936  
2021 IAŞI - Bis. Sf. Vasile (Tătăraşi); semnatari: H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1940  
2024 IAŞI - Bis. "Vulpe" (Adormirea Maicii Domnului); semnatari: H. Teodoru, P. Antonescu ș.a. 1921-1945  
2025 IAŞI - Bis. Ziua Crucii ; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1941-1942  
2029 IAŞI - Casă (fostul Consulat rusesc); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1948  
2032 IAŞI – Casa Dosoftei, str. Anastasie Panu nr. 69; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Brătulescu, Primăria laşi, Min. Artelor. 1941-1949  
2034 IAŞI - Casa Daniel, str. Ştefan cel Mare nr. 68-72; semnatari: H. Teodoru, Min. Justiţiei. 1945  
2037 IAŞI - Gimnaziul Alex. cel Bun (turnul din curte); semnatari: N. lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1938  
2038 IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia; semnatari: V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, I. D. Trajanescu, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, G. Balş, Şt. Balş, Em. Costescu, V. Moisescu. 1921-1951  
2039 IAŞI - Mănăstirea Cetăţuia; semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru, I. Mihail, Al. Lapedatu, Arhimandrit Dionisie Velea. 1933-1949  
2040 IAŞI - Mănăstirea Frumoasa; semnatari: Şt. Balş, V. Brătulescu, mitropolit Justinian, H. Teodoru, Gr. lonescu, Em. Costescu ș.a. 1921-1952  
2043 IAŞI - Mănăstirea Galata; semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Min. Justiţiei, Şt. Balş, mitropolitul Nicodim, P. Antonescu, V. Moisescu, Emanoil Costescu, Min. de Interne ș.a. 1921-1949  
2044 IAŞI - Mănăstirea Golia; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, mitropolit Pimen, V. Brătulescu, V. Drăghiceanu, Societatea „Cultul Eroilor", H. Teodoru, G. Balş, Min. Apărării Naţionale, N. lorga, I. Mihail, arhivele Statului (laşi). 1922-1942  
2049 IAŞI - Palatul (Muzeu) Cuza Vodă; semnatari: V. Brătulescu, R. Şuţu, H. Teodoru, Al. Lapedatu, Arhivele Statului (laşi), Min. Artelor şi Informaţiilor. 1942-1948  
2050 IAŞI - Palatul (Muzeu) Cuza Vodă; semnatari: V. Brătulescu, R. Şuţu, Primăria laşi, N. lorga, Şt. Balş, Gr. lonescu, H. Teodoru, regele Mihai, Min. Artelor. 1937-1952 pdf
2051 IAŞI - Parcul   (cu   ruine   grădina   domnească   M.   Sturdza)  Socola; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu. 1940  
2052 IAŞI - Seminarul Veniamin Costachi (fostul palat M. Sturdza); semnatari: A. Sacerdoţeanu, Dan Bădărău, V. Brătulescu, H. Teodoru, C. Daicoviciu. 1948  
2054 ICLANDUL MARE, jud. Mureş - Bis. de lemn; semnatari: C. Daicoviciu, H. Teodoru. 1937-1948  
2057 IGHIEL, jud. Alba - Bis. ortodoxă; semnatari: I. Berciu, H. Teodoru. 1943-1948  
2065 INURI,   com.  Topoloveni,  jud.   Muscel  -  Bis.   Parohială; semnatari: H. Teodoru, S. Becu ș.a. 1921-1938  
2067 IONEŞTI, jud. Argeş - Bis. Adormirea Maicii Domnului; semnatari: Em. Costescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Fundaţia Culturală Regală „Regele Mihai I" ș.a. 1921-1949  
2072 IPATELE, jud. Vaslui - Bis. Sf, Nicolae (Bâcu); Bis. de lemn Sf. Nicolae; semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
2084 IŞALNIŢA, jud.   Dolj -  Bis.  Adormirea  Maicii   Domnului; semnatari: A. Verona, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
2085 IVĂNCEŞTI, com. Boloteşti, jud. Putna - Bis. Sf. Gheorghe. Bis. Adormirea Maicii Domnului (Purceleşti), Bis - Înălţarea Domnului (Scânteia), Bis. Sf. Nicolae (Boloteşti); semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, P. Antonescu ș.a. 1921-1946  
2100 IZVORUL DE SUS, jud. Argeş -Bis. Sf. Nicolae (1701); Bis. Adormirea Maicii  Domnului (Izvorul de Jos); semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, I. Mihail, A. Verona, Min. Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, P. Antonescu. 1921-1946  
2111 JIGORENI, jud. Vaslui - Bis. de lemn. Semnatari: Horia Teodoru ș.a. 1934-1947 pdf
2133 LĂMĂŞENI, com. Rădăşeni, jud. Suceava- Bis. Sf. Împăraţi, Bis. de lemn Sf. Nicolae; Bis. de lemn Sf. Mercurie (Rădăşeni); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, Şt. Balş, ș.a. 1921-1938  
2134 LĂPUGIUL DE SUS, jud. Hunedoara- Bis. de lemn; semnatari: I. Mihail, H. Teodoru. 1930-1932  
2137 LĂTURENI, jud. Cluj - Bis. de lemn Sf. Treime; semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru. 1943-1949  
2138 LĂUNELE, jud. Argeş — Bis. Sf. Voievozi; semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
2139 LĂUNELE DE SUS, jud. Argeş - Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Bărbălani); semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
2151 LEŢCANI, jud. laşi - Bis. Sf. Spiridon; Biserica de lemn (COGEASCA VECHE). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1921-1948  
2154 LICURICIU, jud. Gorj - Bis. Sf. Nicolae, Bis. Sf. Voievozi; Bis. de lemn Intrarea în Biserică; semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
2162 LIPOVĂŢ, jud. Vaslui - Bis. Sf. Gheorghe; Bis. de lemn Sf. Gheorghe şi Biserica Naşterea Maicii Domnului (Kiţoc); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Prefectura Vaslui, H. Teodoru., Ștefan Balș ș.a. 1921-1942  
2169 LOGREŞTI-BIRNICI, jud. Gorj - Schitul Logreşti cu biserica Sf. Împăraţi. Bis. Sf. Nicolae (1779), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Tăudăteşti); semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1945  
2179 LUGOJ, jud. Timiş - Bis. Adormirea Maicii Domnului; Biserica şi clopotniţa fostei biserici Sf. Nicolae (1939-1941); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, P. Antonescu. 1933-1944  
2184 LUNCA DOCHIEI, jud. Putna - Bis, de lemn Sf. Nicolae. Semnatari: Horia Teodoru ș.a. 1921-1931 pdf
.       2188 LUNGANI,  jud.   laşi  - Bis.   Sf.   Nicolae; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
2189 LUNGEŞTI, jud. Vâlcea - Mănăstirea Mamu cu biserica Sf.  Nicolae; semnatari: I. D. Trajanescu, V. Drăghiceanu, D, Onciul, I. L. Atanasescu, episcop Nifon Craioveanul, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu. 1919-1947  
2197 LUŢCA, jud. Roman - Bis. Sf. Arhanghelii. Bis. Sf Ilie (Sterpu); semnatari H. Teodoru, V Moisescu ș.a. 1921-1949  
2203 MAIA, jud Ilfov - Conacul Barbu Catargiu; semnatari: Ministerul Afacerilor Interne, H. Teodoru, Şt Balş, C. Daicoviciu. 1946-1948  
2214 MANGALIA, jud. Constanţa - Geamia Esma Han (Geamia veche); semnatari: N. Ghika-Budeşti, S. Becu, H. Teodoru, Şt. Balş. 1927-1952  
2251 MĂLINEŞTI, jud. Vaslui - Schitul Mălineşti; semnatar: H. Teodoru. 1927 pdf
2255 MĂNĂSTIOARA, jud. Suceava - Schitul Mănăstioara cu Bis. Sf. Onufrei. Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului a schitului Preoteşti, Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Preoteşti), Bis. Sf. Andrei (Basarabi), Bis. Adormirea (Huşi). Semnatari: Horia Teodoru ș.a. 1921-1938 pdf
2257 MĂNĂSTIREA, jud. Someş - Castelul Korniş; semnatari: Al. Lapedatu, H. Teodoru. 1947-1948  
2269 MĂRĂŞTI, jud.   Bacău  -  Bis.   de  lemn  Adormirea  Maicii   Domnului; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
2288 MEDIAŞ, jud. Târnava Mare - Turnuri cetate; semnatari: N. Iorga, V. Drăghiceanu, Primăria Mediaş, C. Daicoviciu, H. Teodoru. 1934-1948  
2292 MERA, jud. Putna - Mănăstirea Mera; semnatari: C. I. Istrati, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Moisescu. 1915-1951  
2299 MESENTEA, Jud. Alba - Bis. Ortodoxă; semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu. 1929-1938  
2305 MICLEŞTI, jud. Vaslui - Bis. Sf. Nicolae. Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul. Bis. Pogorârea Sf. Duh (Chirceşti). Semnatari: Şt. Balş, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
2348 MĂNĂSTIREA, Jud. Ilfov - Bis. Sf. Dumitru şi Sf. Nestor; semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1937  
2367 MOGOŞOAIA, jud. Ilfov - Bis. Brâncovenească Sf. Gheorghe; semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1949  
2368 MOGOŞOAIA, jud. Ilfov - Ansamblul Brâncovenesc (palat, cuhnie, anexe, parc, lac). Semnatari: N. lorga, Martha Bibescu, regele Mihai, M. Ralea, Şt. Balş, P. Antonescu, Valentina Ghika - Comăneşti, P. Constantinescu -Iaşi, H. Teodoru, C. Daicoviciu, V. Brătulescu. 1939-1948  
2416 NĂMĂEŞTI,  jud.   Muscel  -  Schitul   Nămăeşti  cu   biserica  rupestră.  Bis. Parohială Sf. Nicolae. Bis. Sf. Nicolae (Valea Românaşilor), Bis. Sf. Dimitrie (Valea Mare); semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, I. Mihail ș.a. 1921-1947  
2425 NEGOEŞTI, jud. Dolj - Bis. Sf. Voievozi; Bis. Sf. Haralambie (ruine);   Bis.   de   lemn   Sf.  Treime  (Valea  Mare); semnatari: Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, N. lorga, Al. Referendaru, I. Mihail, H. Teodoru. 1915-1943  
2432 NEGRENI, jud. Muscel - Bis. Sf. Voievozi. Bis. Sf. Nicolae   (Pişcani). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Tămăşeşti), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Valea Nandii); semnatari: N. lorga, Em. Costescu, S. Becu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
2441 NEGULEŞTI, jud. Tecuci - Bis. de lemn Sf. Voievozi, Bis. de lemn Sf. Voievozi (Răspochi) Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Măldăreşti), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Blaga). Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Lărgăşeni); semnatari: Şt. Balş, G. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
2448 NICOREŞTI, jud. Tecuci - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Serdaru); semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, ș.a. 1921-1941  
2458 NOVACI,  jud.   Vlaşca  -  Bis.   Adormirea  Maicii   Domnului; semnatari: Şt. Balş, V. Moisescu, T. Teodoru ș.a. 1921-1943  
2461 NUCŞOARA DE SUS, jud. Prahova - Bis. Sf. Treime. Bis. Naşterea Maicii Domnului (Nucşoara de Jos); semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, S. Becu ș.a. 1921-1937  
2469 OBÂRŞIA de  CÂMP, jud.   Mehedinţi - Bis.   Sf.   Nicolae; semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1944  
2478 OCNELE MARI, jud. Vâlcea - Bis, Sf. Nicolae (Făcăi); semnatari: Al. Referendaru, Gr. lonescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, N, lorga ș.a. 1921-1948  
2479 OCNELE MARI, jud. Vâlcea- Bis. de lemn Sf. Voievozi (Ocniţa); semnatari: Al. Referendaru, Gr. lonescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. lorga ș.a. 1921-1948  
2480 OCNELE MARI, jud. Vâlcea- Bis. Sf. loan Gură de Aur (Titireciu): chestionar; corespondenţă; deviz reparaţii (1945); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1918-1938  
2494 ODOBEŞTI, jud. Putna - Bis. Sf. Cruce; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1950  
2500 OGRADENA VECHE, jud. Severin - Mănăstirea Mrăcunea; semnatari: I. Miloia, H. Teodoru. 1936-1938  
2518 ONEŞTI, jud. Bacău - Bis. Sf. Nicolae. Bis. Sf. Voievozi (Răcăuţi), Bisericile de lemn Sf. Voievozi şi Sf. Nicolae (Buciumi), Bis. de lemn Sf. Dumitru (Crucea de Piatră); semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1951  
2519 ONEŞTI,   com.   Plugari,  jud.   laşi   -   Bis.   Sf.   Spiridon; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1943 pdf
2549 OTEŞTII de SUS, jud. Olt - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Bis. Sf. Împăraţi (Oteştii de Jos); semnatari: I. Mihail, A. Verona, H. Teodoru, P. Lişteveanu ș.a. 1921-1947  
2552 OZD, jud. Târnava Mică - Castel (sec. XVII); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1948-1949  
2573 PAŞCANI, jud. Baia - Conacul şi parcul Gh. Brătianu; semnatari: H. Teodoru, Gh. Brătianu, Şt. Balş, regele Mihai, M. Ralea, Gr. lonescu. 1940-1949  
2578 PĂDUROIU, jud. Argeş - Bis. Sf. Nicolae, Cuvioasa Paraschiva şi Sf. Teodor Tiron (Cepari). Bis. Sf.   Nicolae  şi  Cuvioasa  Paraschiva (Păduroiu  din  Vale); semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1940  
2583 PĂRHĂUŢI, jud. Suceava - Bis. Tuturor Sfinţilor; semnatar: H. Teodoru. 1936  
2625 PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ - Bis. Sf.Ioan - Domnească; semnatari: D. Onciul, P. P. Panaitescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, V. Drăghiceanu, mitropolit Pimen, P. Demetrescu, G. Sterian, Şt. Balş, Prefectura Neamţ, 1. Mihail, H. Teodoru, V, Brătulescu, V. Moisescu, 1919-1943  
2628 PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ - Muzeul de artă şi arheologie; referiri la săpăturile arheologice de la Podei - Tg. Ocna, Ilişeni - Negreşti, Trudeşti, Dealul Teiului, Costişa; semnatari: C. Daicoviciu, H. Teodoru, C. Mătasă (director Muzeu), V. Brătulescu. 1938-1948  
2633 PIETRARI, jud. Dâmboviţa - Bis. Sf. Nicolae. Bis. parohială (Popeşti), Bis. Sf. Andrei (Manga), Bis. Sf. Dimitrie (Manga); semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
2643 PIETROŞIŢA, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului.  Bis.  Duminica Tuturor Sfinţilor, Bis. Întâmpinarea Domnului (Valea Ţâţii); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
2649 PISCU MARE, jud. Vâlcea - Schitul Jgheaburi; semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu. 1930-1948  
2653 PITEŞTI, jud. Argeş - Bis. Domnească Sf. Gheorghe; semnatari: P. P. Panaitescu, I. Mihail, P. Demetrescu, Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
2657 PITEŞTI, jud.  Argeş -  Bis.   Mavrodolului  (Adormirea Maicii   Domnului); semnatari: H. Teodoru, V, Brătulescu, V. Moisescu ș.a. 1921-1945  
2660 PITEŞTI, jud. Argeş - Bis. Sf. Treime (Beştelei); semnatari: S. Becu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
2668 PĂNGĂRAŢI, jud. Neamţ - Mănăstirea Pângăraţi; semnatari: V. Drăghiceanu, G. Balş, N. lorga, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, patriarhul Nico­dim, H. Teodoru. 1919-1952  
2683 PLÂTĂREŞTI, jud. Ilfov - Mănăstirea Plătăreşti cu biserica Sf. Mercurie. Bis. Sf. Nicolae (Cucueţi - Sudiţi), Bis. Sf. Voievozi (Podu Pitarului), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Renaşterea); semnatari: I. Mihail, mitropolit Veniamin, N. lorga, Gh. Teodorescu (pictor restaurator), H. Teodoru, Em. Costescu, P. Antonescu ș.a. 1921-1943  
2695 PLOIEŞTI, jud.   Prahova -  Casa  Hagi   Prodan  (Muzeul   Prahovei); semnatari: D. Onciul, T. Socolescu, V. Drăghiceanu, Prefectura Prahova, H. Teodoru. 1919-1948  
2700 PLOPENII MICI, jud. Dorohoi - Bis. Naşterea Maicii Domnului; semnatar: H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
2703 PLOPU, jud. Dâmboviţa - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Bis. Adormirea Maicii Domnului şi Sf. (Codreanu), Bis. Sf. Nicolae (Titu); semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
2768 POTLOGI, jud. Dâmboviţa- Palat Brâncovenesc; semnatari:  V.  Drăghiceanu,   P.   Demetrescu, V.  Brătulescu,  Şt.   Balş, Ministerul Apărării Naţionale, H. Teodoru, A. Scheletti, Em. Costescu, Al. Lapedatu. 1923-1947  
2779 PREJMER, jud.  Braşov - Bis.  ortodoxă Sf. Apostoli; semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru. 1940-1943  
2793 PRISLOP, jud.  Hunedoara - Mănăstirea Prislop; semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru. 1926-1943  
2796 PROBOTA, jud. Baia - Mănăstirea Probota; semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. P. Panaitescu, mitropolit Pimen, I. Mihail, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, N. lorga, V, Brătulescu, Em. Costescu. 1921-1952 pdf
2814 PUTNA, jud. Putna - Mănăstirea Putna; referiri la peştera lui Daniil Sihastru; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru.                                               1948  
2820 RACOVIŢA, jud. Muscel - Bis. Sf. Nicolae. Cula Racoviţa. Bis. Sf. Gheorghe (Mioveni), Bis. Sf. Voievozi (Valea Stânei); semnatari: V. Brătulescu, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, C. Daicoviciu, regele Mihai. 1921-1949  
2824 RADOMIR, jud. Romanaţi - Cula; semnatari: H. Teodoru, I. L. Atanasescu, Al. Lapedatu, V. Brătulescu, regele Mihai, C. Daicoviciu. 1939-1948  
2828 RAFAILA, jud. Vaslui - Mănăstirea Rafaila; semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1941  
2836 RĂCHITOASA, jud. Tecuci - Mănăstirea Răchitoasa cu biserica Adormirea Maicii Domnului; Bis. de lemn Acoperământul Maicii Domnului; Bis. Sf. Dimitrie (Gunoaia); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Moisescu, Ministerul Sănătăţii. 1915-1945  
2857 RĂZBOIENI, jud. Neamţ - Mănăstirea Războieni; Bis. de lemn Sf. Arhangheli (Arămoaia), Bis. Sf. Gheorghe (Borşeni), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Totoeşti), Bis. de lemn Sf. Gheorghe (Poeni), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Marginea), Bis. de lemn Sf. Apostoli (Uscaţi); semnatari: N. Ghika-Budeşti, G. Balş, A. Verona, H. Teodoru, V. Drăghiceanu ș.a. 1921-1940  
2871 RIBIŢA, jud. Hunedoara - Bis. Sf. Nicolae; semnatari: Al. Lapedatu, Şt. Balş, H. Teodoru. 1942  
2878 RÂMEŢI, jud. Alba - Mănăstirea Râmeţi; semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, A. Gociman (preşedintele Consiliului de Miniştri), Şt. Balş, V. Moisescu. 1929-1947  
2882 RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Buna Vestire; semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, I. Mihail, H. Teodoru, Al. Lapedatu ș.a. 1921-1942  
2888 RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Bis. Sf. Voievozi a schitului Cetăţuia; semnatari: P. Antonescu, I. Mihail, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
2889 RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Episcopia; semnatari: V. Drăghiceanu, I. Mihail, H. Teodoru, A. Scheletti. 1922-1946  
2890 RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea - Schitul Inăteşti; semnatari: V. Drăghiceanu, I. Mihail, I. L. Atanasescu, H. Teodoru. 1927-1942  
2893 RÂŞCA, jud. Baia - Bis. de lemn Sf, Voievozi; semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Irineu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
2894 RÂŞCA, jud. Baia - Mănăstirea Râşca cu biserica Sf. Nicolae; semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, Ministerul Cul­telor şi Artelor, mitropolit Pimen, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu. 1921-1948  
2908 ROMAN, jud. Roman - Bis. Albă (Sf. Voievozi); semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru ș.a. 1921-1929  
2912 ROMAN, jud. Roman - Bis. Precista Mică (Intrarea în Biserică); semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Şt. Balş ș.a. 1921-1948  
2913 ROMAN, jud. Roman - Episcopia (cu bis. Cuvioasă Paraschiva); semnatari: G. Balş, P. Molda, A. Verona, I. Mihail, V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, Ministerul Cultelor şi Artelor, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga. 1925-1943  
2914 ROMAN, jud. Roman - Fundaţia C. Vasiliu - Bolnavu (casă pe str. M. Eminescu nr. 1); semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1937  
2916 ROMAN,  jud.   Roman -  Muzeul  eparhial; semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş. 1942  
2922 ROMANII de JOS, jud.  Vâlcea - Mănăstirea Hurezi; semnatari: Al. Lapedatu, N. lorga, I. Mihail, I. L. Atanasescu, V. Drăghiceanu, episcop Vartolomeu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu, Em. Costescu, mitropolit Nifon. 1935-1941  
2923 ROMANII de JOS, jud. Vâlcea - Mănăstirea Hurezi; semnatari: P, Antonescu, Em. Costescu, Brătulescu, Şt. Balş, A. Sacerdoţeanu, H. Teodoru, V. Moisescu. 1941-1951  
2941 ROTĂREŞTI, jud. Argeş - Bis. de lemn Sf. Gheorghe (Bascov); semnatari: H, Teodoru, S. Becu, P. Molda. 1920-1945  
2952 RUGINEŞTI, jud.   Putna - Bis.  de  lemn   Naşterea Maicii  Domnului; Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva; semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1943  
2953 RUGINOASA, jud. Baia - Bis. Adormirea Maicii Domnului (mausoleu); semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, preşedintele Adunării Deputaţilor (D. Manu), N. lorga, mitropolit Valerie, V. Brătulescu ș.a. 1921-1947  
2973 SADOVA, jud. Dolj - Mănăstirea Sadova. Bis. Sf. Nicolae şi Sf. loan Botezătorul (Piscu Sadovei), Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Raieţi), Bis. Sf. Apostoli (Damian). Semnatari: P. P. Panaitescu, H. Teodoru, Em. Costescu ș.a. 1921-1946  
2974 SAGNA, jud. Roman - Bis. de lemn Sf. Nicolae. Bis. Sf. Spiridon (Vulpăşeşti). Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
2978 SALONTA, jud. Bihor - Turnul ciuntit. Semnatari: H. Teodoru, V. Drăghiceanu. 1936  
2995 SĂCELU, jud. Gorj - Bis. de lemn Sf. Voievozi (Săcelu de Sus), Bis. Cuvioasa Paraschiva (Săcelu de sub Coastă), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Surupaţi).   Bis.   de  lemn   Intrarea în  Biserică  (Surupaţi). Bis. de lemn Sf. Nicolae  (Gurani). Semnatari: I. L. Atanasescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
3014 SĂSĂUŞI, jud. Sibiu - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Semnatari: C. Daicoviciu,   Em.  Costescu, V.  Brătulescu,   N.  lorga,   H.  Teodoru,   P. Antonescu, I. L. Atanasescu, V. Moisescu, Fundaţia culturală regală „Regele Mihai". 1939-1950  
3033 SCHITU   GOLEŞTI,   jud.   Muscel   -   Bis,   Trei   Ierarhi. Bis. Adormirea Maicii Domnului (Lăzăreşti), Bis. parohială (Capu Piscului). Semnatari; H. Teodoru, mitropolit Platon, I. Mihail, P. Antonescu, V. Moisescu ș.a. 1921-1952  
3067 SFÂNTA MĂRIE ORLEA, jud. Hunedoara- Bis. reformată. Semnatari: H. Teodoru, Gr. lonescu, V. Bră­tulescu, Şt. Balş, V. Moisescu. 1943-1952  
3070 SIBICIU, jud.   Buzău  -  Bis.   Naşterea  Maicii   Domnului. Bis. Sf. Ilie (Sibiciu de Jos), Bis, de lemn Sf. Gheorghe (Gornet). Semnatari: S. Becu, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
3075 SIBIU, jud. Sibiu - Muzeul Brukenthal. Semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru. 1930-1951  
3081 SIGHIŞOARA, jud. Târnava Mare.- Statuia Zaharia Boiu. Semnatari: N. lorga, Asociaţiunea „Astra", H. Teodoru. 1938-1944  
3094 SINAIA, jud. Prahova- Mănăstirea Sinaia. Semnatari: V; Drăghiceanu, V. Moisescu, H. Teodoru, P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti. 1921-1944  
3095     SINEŞTI, jud. laşi - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
3097 SINEŞTI, jud. Vâlcea - Bis. Cuvioasa Paraschiva, Bis. Intrarea în Biserică (Străchineşti). Bis. parohială (Ganea). Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1949  
3099 SIRET, jud. Rădăuţi - Bis. Sf. Treime. Semnatar: H. Teodoru 1937-1939 pdf
3103 SITANI, jud. Bihor- Bis. de lemn. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1937-1952  
3106 SÂMBĂTA de SUS, jud. Făgăraş - Castelul brâncovenesc. Semnatari: Al. Lapedatu, Şt. Balş, N. lorga, H. Teodoru, R. Bordenache, C. Daicoviciu. 1925-1948  
3110 SÂNBENEDIC, jud. Alba - Bis. de lemn greco-catolică. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1936-1942  
3120 SLATINA, jud.  Baia - Mănăstirea Slatina. Semnatari: Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, mitropoliţii Pimen şi Grigore Botoşăneanu, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Moisescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1950 pdf
3126 SLATINA, jud. Olt - Mănăstirea Clocociov. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Referendaru, S. Becu, episcop Nichita, H. Teodoru ș.a. 1921-1928  
3127 SLATINA, jud. Olt - Mănăstirea Clocociov.  Semnatari:  N.  Ghika-Budeşti, Şt.  Balş, episcop Nichita, I. L. Atanasescu, I. Mihail, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, V. Brătulescu, H. Teodoru, V. Moisescu, P. Antonescu. 1931-1952  
3128 SLATINA, jud. Olt - Schitul Strehareţ. Semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
I       3132 SLĂTIOARELE, jud. Ialomiţa - Bis. Trei Ierarhi. Semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1947  
3141 SLOBOZIA, jud. Ialomiţa - Mănăstirea Slobozia cu biserica Sf. Voievozi. Semnatari: V. Brătulescu, S. Becu, G. Balş, H. Teodoru, V. Drăghi­ceanu, Em. Costescu ș.a. 1921-1951  
3157 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, G. Simotta, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, I. Mihail, D. V. Rosetti, mitropolit Miron, H. Teodoru, mitropolit Veniamin. 1917-1939  
3158 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov. Sem­natari: H. Teodoru, N. lorga, Em. Costescu, Şt. Balş, V. Brătulescu. 1940-1942  
3159 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov. Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Răşcanu (primarul capitalei), Şt. Balş. 1942-1944  
3161 SNAGOV, jud. Ilfov - Mănăstirea Snagov. Semnatari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Brătu­lescu, Em. Costescu, C. Daicoviciu, V. Moisescu. 1944-1952  
3164 SOCOLA, jud. laşi - Bis. Schimbarea la Faţă (a fostei mănăstiri); referiri la biserica Sf. Îngeri (Vişan). Semnatari: mitropolit Pimen, P. P. Panaitescu, H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1948  
3167 SOLCA, jud.   Suceava -  Mănăstirea  Solca. Semnatari: V. Drăghiceanu, H. Teodoru, V. Brătulescu, N. lorga, Şt. Balş. 1931-1953  
3185 STĂNEŞTI-LUNGEŞTI, jud. Vâlcea - Bis. Adormirea Maicii Domnului (a fostului   schit). Semnatari: I. D. Trajanescu, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru. 1919-1950  
3210 STREJEŞTI, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Treime. Bis. Sf. Voievozi (Strejeştii de Sus). Semnatari.   P.   P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu, H. Teodoru, M. Râmniceanu (pictor restaurator), Şt. Balş, V. Brătulescu ș.a. 1921-1945  
3232 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Sf. Dumitru – Domnească. Semnatari: G. Balş, V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, P. Antonescu, mitropolit Tit. G. Russu (membru cores­pondent CMI).                 1922-1946  
3233 SUCEAVA, jud. Suceava- Bis. Sf. Dumitru – Domnească. Semnatari: Şt. Balş, G. Russu, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Brătulescu. 1945-1951  
3234 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Sf. Gheorghe (mănăstirea Sf. loan cel Nou). Semnatari: N. lorga, Em. Costescu, H. Teodoru, S. Becu, V. Brătulescu, mitropolit Visarion, P. Antonescu. 1928-1948  
3235 SUCEAVA, jud. Suceava- Bis. Sf. loan Botezătorul (a Coconilor). Semnatari: H. Teodoru. 1937-1938 pdf
3236 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Învierea Domnului (Văscrisenia). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, N. lorga, mitropolit Visarion, H. Teodoru, G. Russu. 1935-1948 pdf
3237 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis, Iţcani (Adormirea Maicii Domnului). Semnatari: H. Teodoru, Em. Costescu, G. Russu. 1939-1946  
3238 SUCEAVA, jud. Suceava - Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru. 1939-1942  
3240 SUCEAVA, jud. Suceava - Cetatea de Scaun: corespondenţă; cercetare (1946). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, G. Russu. 1946-1952  
3241 SUCEAVA, jud. Suceava - Mănăstirea Zamca. Semnatari: H. Teodoru, G. Russu. 1946  
3242 SUCEAVA, jud. Suceava - Muzeul Bucovinei. Semnatari: I. Nistor, P. Luţa (CMI -' secţia Cernăuţi), V. Drăghiceanu, Primăria Suceava, N. lorga, H. Teodoru, N. Grămadă (director Muzeu). 1926-1947  
3246 SUHARĂU,  jud.   Dorohoi  -  Bis.   de   lemn   Sf.   Nicolae. Bis. Sf. Voievozi (Lişana).   Bis.   Sf.   Gheorghe (Mienăuţi), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Comăneşti), Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva (Plevna). Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1942  
3254 SURPATELE, jud. Vâlcea - Mănăstirea Surpatele cu biserica Sf. Treime. Bis. Sf. Voievozi (Slăviteşti), Bis. de lemn (Marcea). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, I. Mihail, Al. Referendaru, I. L. Atanasescu, V. Brătulescu, S. Becu, H. Teodoru ș.a. 1920-1944  
3268 ŞEMLACUL   MIC,   jud.   Timiş   -   Torontal   -   Mănăstirea   Săraca; referiri la mănăstirile Partoş şi Cebza. Semnatari: Al. Lapedatu, I. Miloia, V. Brătulescu, H. Teodoru, regele Carol al ll-lea. 1922-1948  
3270 ŞENDRICENI, jud. Dorohoi - Bis. de lemn Intrarea în Biserică (Strahova). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Buhai), Bis. Sf. Voievozi (Chilia), Bis. de lemn (ruină) Sf. Gheorghe (Cobâla), Bis. de lemn Sf. Împăraţi (Horlăceni). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Al. Lapedatu, H. Teodoru ș.a. 1921-1945  
3275 ŞERBĂNEŞTI, jud.  Vâlcea - Schitul  Morunglavul  cu  Bis.  Sf.   Matei. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. L. Atanasescu. 1935-1938  
3276 ŞERBEŞTI, jud. Neamţ - Bis. Sf. Gheorghe. Bis. de lemn Sf. Procopie (Hortopu), Bis. Sf. Voievozi (Ghigoeşti). Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, Şt. Balş, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru. 1921-1943  
3286 ŞIPOTE, jud. laşi - Bis. Sf. Voievozi.. Bis. Sf. Gheorghe (Halceni). Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, mitropolit Grigorie Botoşăneanu. 1921-1936 pdf
3301 ŞTEFĂNEŞTI, jud. Muscel - Bis. Tăierea Capului Sf. loan Bătezătorul. Bis. Sf. Dumitru (Târgu Dealului). Bis. Sf. Nicolae (Izvoranu). Referiri la crucea şi fântâna din Ştefăneşti. Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu, I. Mihail, P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, G. Balş ș.a. 1921-1942  
3308 ŞULETEA, jud. Tutova - Bis. de lemn Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail. 1938-1942  
3310 ŞUTA, jud. Vâlcea - Mănăstirea Frăsinei cu Bis. Sf. loan Botezătorul. Semnatari: H. Teodoru, Gr. lonescu ș.a. 1921-1948  
3312 TABĂRA, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae, Bis. de lemn (ruină).   Bis.   de   lemn   Sf.  Voievozi   (Bădărăi). Bis. Sf. Ilie (Soloneţ), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Bivolari). Semnatari: P. P. Panaitescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
3320 TATOMIREŞTI, jud. Dolj - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Bis. Sf. Nicolae (Meteu). Bis. Sf. Voievozi (Răcarii de Jos). Semnatari: Al. Referendaru, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
3326 TĂCUTA, jud. Vaslui - Bis. Sf. Gheorghe. Bis. Sf. Dumitru (Rediu), Bis. Sf. Împăraţi (Mirceşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Mirceşti), Bis. Sf. Voievozi (Focşasca), Bis. Sf. Nicolae (Protopopeşti). Sem­natari: Şt. Balş, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
3340 TECUCI, jud. Tecuci - Bis. Sf. Nicolae. Bis. Sf. Dimitrie, Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. Apostoli, Capela Sf. Ilie. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
3342 TECUCI, jud. Tecuci - Foişorul de foc. Semnatari: Şt Balş, H. Teodoru, Primăria Tecuci. 1939-1941  
3357 TEŢCOIU, jud. Dâmboviţa - Bis. Sf. Nicolae. Bis. Sf. Gheorghe şi Bis. Sf. Grigore (Mătăsaru). Semnatari; H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1943  
3368 TIMIŞOARA - Muzeul Banatului. Semnatari: Al. Tzigara-Samurcaş, Primăria Timişoara, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, M. Moga, Şt. Balş. 1923-1950  
3372 TISMANA, jud. Gorj - Mănăstirea Tismana cu biserica Adormirea Maicii Domnului. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, V. Drăghiceanu, G. Balş, Em. Costescu, I. L. Atanasescu, A. Verona, I. Mihail, D. Norocea, Şt. Balş, H. Teodoru, N. lorga. 1919-1939  
3373 TISMANA, jud. Gorj - Mănăstirea Tismana. Semnatari: I. L. Atanasescu, Em. Costescu, I. Mihail, H. Teodoru, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, Banca Naţională Română, V. Moisescu, Gr. lonescu. 1940-1949  
3374 TISMANA, jud. Gorj - Schitul Cioclovina de Jos cu biserica Sf. Voievozi. Semnatari: V. Drăghiceanu, Al. Referendaru, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, I. L. Atanasescu. 1920-1945  
3375 TITEŞTI, jud. Argeş - Bis. Sf. Voievozi. Bis. de lemn Sf. loan Botezătorul (Cucoiu), Bis. de lemn Sf, Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva (Bratoveşti). Semnatari: I. Mihail, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1943  
3381 TÂRGOVIŞTE, jud. Dâmboviţa - Bis. Domnească (Adormirea Maicii Domnului). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, P. Demetrescu, S. Becu, H. Teodoru, Em. Costescu, Şt. Balş, A. Verona, I. Mihail, I. D. Ştefănescu, V. Blendea (pictor restaurator), V. Brătulescu. 1920-1946  
3383 TÂRGOVIŞTE - Bis. Geartoglu (Sf. Nicolae). Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru, Ministrul Artelor. 1936-1947  
3385 TÂRGOVIŞTE - Bis. Intrarea în Biserică (Albă). Semnatari: S. Becu, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1948  
3388 TÂRGOVIŞTE - Bis. Kreţulescu (Adormirea Maicii Domnului). Semnatari: Al. Popovici, H. Teodoru, P. Antonescu. 1945-1946  
3389 TÂRGOVIŞTE - Bis.  Sf.   Nicoale - Androneşti. Semnatari: S. Becu, Em. Costescu, H. Teodoru, I. Mihail, V. Blendea. 1939-1944  
3393 TÂRGOVIŞTE - Bis. Stelea (Învierea Domnului). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, P. Demetrescu, Al. Lapedatu, P. Antonescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. lorga, V. Drăghiceanu, S. Becu, A. Verona, Şt. Balş, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Moisescu. 1919-1947  
3394 TÂRGOVIŞTE - Bis.  Stolnicu (Sf.  Ştefan). Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, V. Blendea, Şt. Balş ș.a. 1921-1944  
3396 TÂRGOVIŞTE - Bis. Sf. Vineri (Domnească). Referire la Bis. Sf. Vineri, Sf. Nicolae - Simuleasa şi Stelea. Semnatari: H. Teodoru, S. Becu, Em. Costescu. 1928-1945  
3397 TÂRGOVIŞTE - Bis. Sf. Voievozi (militară). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail. 1919-1943  
3399 TÂRGOVIŞTE - Curtea Domnească (ruine). Semnatari: N. lorga, V. Drăghiceanu, Em. Costescu, Primăria Târgovişte, H. Teodoru, C. Daicoviciu, V. Brătulescu. 1936-1948  
3400 TÂRGOVIŞTE - Mănăstirea Dealu. Semnatari: C. I. Istrati, Al. Lapedatu, N. lorga, V. Drăghiceanu, Ministerul de Război,  N. Ghika-Budeşti, D. Onciul, I. Mihail, P. Demetrescu,  P. P. Panaitescu, Liceul militar „Nicolae Filipescu", H. Teodoru, V, Brătulescu, P. Antonescu. 1914-1953  
3401 TÂRGOVIŞTE - Mitropolia (ansamblu, cu biserica Înălţarea Domnului). Semnatari: Al. Lapedatu, A. Verona, D. Norocea, D. Belizarie, N. Ghika-Budeşti, Lecomte du Nouy, V. Drăghiceanu, (ţr. Cerchez, mitropolit Miron Cristea, N. lorga, G. Balş, V. Moisescu, Primăria Târgovişte, P. Antonescu, H. Teodoru, Fundaţia Culturală Regală „regele Mihail I". 1912-1947  
3403 TÂRGOVIŞTE - Turnul Chindiei. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, Prefectura Dâmboviţa, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1919-1945  
3404 TÂRGŞORU VECHI, jud. Prahova - Ruinele mănăstirii Turnu, ale bis. Vladislav II şi ale bis. Adormirea Maicii Domnului (bis. Roşie). Bis. Sf. Apostoli (Stănceşti). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu, N. lorga, V. Drăghiceanu, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1946  
3409 TÂRGU FRUMOS, jud. laşi - Bis. domnească Cuvioasa Paraschiva. Semnatari; P. P. Panaitescu, I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, G. Balş, H. Teodoru, Şt. Balş ș.a. 1921-1943  
3410 TÂRGU FRUMOS, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş ș.a. 1921-1948  
3418 TÂRGU NEAMŢ, jud. Neamţ - Casa Veronica Micle, str. Ştefan cel Mare, 12. Semnatari: Primăria Tg. Neamţ, P. Antonescu, V. Brătulescu, Societatea studenţilor „M. Eminescu", H. Teodoru. 1939-1951  
3419 TÂRGU NEAMŢ, jud. Neamţ - Cetatea Neamţului.  Semnatari:  V.   Brătulescu,  Al. Lapedatu, H. Teodoru, Primăria Tg. Neamţ, V. Moisescu, A. Scheletti, Şt. Balş, C. Daicoviciu, D. Constantinescu, I. Minea. 1923-1950  
3425 TÂRGU OCNA, jud. Bacău - Mănăstirea Răducanu cu Bis. Buna Vestire. Semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, I. Mihail. 1926-1940  
3437 TOLVĂDIA, jud. Timiş - Bis. Sf. Arhangheli. Semnatari: I. Miloia, H. Teodoru, Em. Costescu I. Mihail, Catul Bogdan. 1938-1949  
3438 TOMEŞTI, jud. laşi - Bis. de lemn Întâmpinarea Domnului. Bis. Sf. Nicolae (Goruni). Bis. Buna Vestire (Osoi). Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, I. Mihail ș.a. 1921-1948  
3439 TOMŞANI, jud. Prahova - Bis. Sf. Voievozi, Bis. Adormirea Maicii Domnului (Cioceni), Bis. de lemn Sf. Nicolae (Şoloiasca); Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Măgula); stare de ruină (1937). Semnatari: H. Teodoru, S. Becu, mitropolit Veniamin, N. lorga ș.a. 1921-1938  
3447 TOPOLNIŢA, jud. Mehedinţi - Schitul Topolniţa cu bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Semnatari: I. L. Atanasescu, N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, S. Becu, episcop Nifon Craioveanu, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1951  
3470 TRIFEŞTI, jud. Roman - Bis. Sf. Nicolae. Bis. Sf. Nicolae (Sofroneşti). Semnatari: H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1933  
3471 TRIFEŞTI, jud. Roman – Conac. Semnatari: V. Brătulescu, regele Mihai, M. Ralea, Şt. Balş, Prefec­tura Roman, H. Teodoru. 1945-1948  
3474 TROTUŞANU, jud. Putna - Schitul Trotuşanu cu Bis. Izvorul Tămăduirii. Semnatari: S. Becu, H. Teodoru ș.a. 1921-1942  
3479 TULCEA,    jud.    Tulcea - Monumentul    „Reanexarea    Dobrogei". Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Prefectura Tulcea, Al. Lapedatu, H. Teodoru. 1928-1939  
3486 TUPILAŢI, jud. Roman - Hanul Ancuţei. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu, Şt. Balş, N. lorga. 1937-1943  
3495 TURDA, jud. Turda - Bis. greco-catolică (Turda Nouă). Semnatar: H. Teodoru. 1943  
3497 TURDA, jud. Turda - Capelă comemorativă „Mihai Viteazul". Semnatari: P. Antonescu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru. 1931-1939  
3506 TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi - Muzeul „Porţile de Fier", Castrul şi Termele romane, Cetatea Severinului. Semnatari: Al. Bărcăcilă, V. Brătulescu, Al. Lapedatu, Consiliul de Miniştri, P. Antonescu, H. Teodoru, Primăria Tr. Severin. 1942-1944  
3511 ŢĂRŢĂL, jud. Romanaţi - Bis. Sf. Nicolae. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1945  
3534 ŢUŢULEŞTI, jud. Vâlcea - Schitul Cornet cu Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, I. D. Trajanescu, Al. Referendaru, I. Mihail, episcop Vartolomeu, V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
3541 LUDEŞTI, jud. Suceava - Bis. Trei Ierarhi (Ţoleşti), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Nigoteşti). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1937  
3543 UIOARA, jud. Alba - Ruine bis. reformată. Semnatar: H. Teodoru. 1938-1949  
3551 ULMU, jud. Ialomiţa - Bis. Sf.  Nicolae; Bis. Sf. Voievozi (Chirnogi); Bis. Sf. Nicolae (Făurei), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Boşneagu). Semnatari: S. Becu, H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1938  
3554 UNCEŞTI, jud. Vaslui - Bis. Sf. Ştefan (Măcreşti). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3555 UNGHIU, jud.  Neamţ - Bis. Sf. Voievozi; Bis. de lemn Sf. Voievozi (Borniş); Bis. de  lemn  Sf.  Voievozi  (Dragomireşti); Bis. de lemn Sf. Nicolae (Măstăcani). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nico­dim, N. lorga ș.a. 1921-1940  
3561 UNGURIU, jud. Buzău - Bis. Sf. Voievozi. Semnatari: I. Mihail, S. Becu, Em. Costescu, P. Antonescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1941  
3567 URIA, jud. Olt - Bis. Înălţarea Domnului; Bis. Înălţarea Domnului (Gâlmele), Bis. Adormirea Maicii Domnului (Frunzaru). Semnatari: H. Teodoru, Em. Costescu ș.a. 1921-1938  
3570 URLAŢI, jud. Prahova - Bis, Galbenă (Sf. Voievozi, Sf. Nicolae); Bis. Sf. Voievozi; Bis. de    lemn   Adormirea   Maicii    Domnului   (Valea   Urloi). Bis. Sf. Dimitrie şi Sf. Gheorghe (Jercălăi). Bis. Adormirea Maicii Domnului (Valea Pietrei), Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Valea Sman), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Valea Nucetului), Bis. Sf. Voievozi (Crângului), Bis. Sf. loan Botezătorul (Arioneşti). Semnatari: I. Mihail, S. Becu, T. Gh. Tomescu (pictor restaurator), H. Teodoru, V. Brătulescu ș.a. 1921-1946  
3574 URLUENI, jud. Teleorman - Bis. Adormirea Maicii   Domnului; Bis. de lemn Sf. Teodor Tiron; Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva (Tomeşti); Bis. de lemn Sf. Teodor Tiron (Olceşti). Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3576 URLUIASCA, jud. Olt - Bis. Sf. Nicolae; Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva (Ibăneşti). Semnatari: N, lorga, H. Teodoru, V. Brătulescu, Em. Costescu, Episcopia Argeş ș.a. 1921-1946  
3582 URŞANI, jud. Vâlcea- Bis. Intrarea în Biserică.   Semnatari:   I.   L. Atanasescu, H. Teodoru, Consiliul de Miniştri, N. Ghika-Budeşti, Banca Naţională ș.a. 1921-1935  
3590 VAD, jud. Someş - Bis. Adormirea Maicii Domnului a fostei mănăstiri a Vadului. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. lorga, Şt. Balş, episcop luliu Hossu, H. Teodoru. 1937-1939  
3597 VALEA cu APĂ, jud. Gorj - Bis. de lemn Intrarea în Biserică; Bis. Sf. Nicolae (Peşteana de Jos). Semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, V. Moisescu ș.a. 1921-1949  
3601 VALEA CĂLUGĂREASCĂ, jud. Prahova - Bis. Intrarea în Biserică; Ruine biserică. Bis. Adormirea Maicii Domnului (Valea Nicovani); Bis, filială (Valea Mieilor), Bis, Sf. loan Botezătorul, Bis. Izvorul Tămăduirii (Gura Văii). Semnatari: H. Teodoru, mitropolit Veniamin, V. Brătulescu, V. Moisescu ș.a. 1921-1942  
3605 VALEA DANULUI, jud. Argeş - Bis. Sf. Nicolae şi Sf. Filofteia. Semnatari: Al. Lapedatu, V. Drăghiceanu, I. D. Trajanescu, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Brătulescu ș.a. 1915-1952  
3608 VALEA HOGEI, jud. Vaslui - Bis. Adormirea Maicii Domnului, Bis. Sf. Voievozi (Porcăreţ), Bis. Sf. Nicolae (Doaga). Semnatari: I. Mihail, Şt. Balş, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1942  
3612 VALEA  LUNGĂ, jud.   Târnava  Mică -  Bis. evanghelică fortificată. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru. 1940-1949  
3618 VALEA MĂNĂSTIRII, jud. Muscel - Bis. Sf. Treime a fostei mănăstiri Valea. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, V. Brătulescu, N. lorga, Prefectura Muscel, H. Teodoru, V. Moisescu ș.a. 1921-1942  
3629 VALEA SĂRII, jud. Putna - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva. Bis. de lemn Sf. Nicolae (Valea Prisacu). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru ș.a. 1921-1938  
3645 VAMA de JOS, jud. Câmpulung - Bis. parohială. Semnatari: H. Teodoru, Mitropolia Bucovinei. 1943  
3646 VASCANI, jud. Baia - Bis. Sf. Voievozi. Bis. Sf. Nicolae (Hărmăneşti). Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru ș.a. 1921-1934 pdf, pdf
3651 VASLUI, jud. Vaslui - Bis. Domnească Sf. loan Botezătorul. Semnatari: G. Balş, V. Drăghiceanu,. A. Popovici, N. Ghika-Budeşti, episcopii lacov şi Nifon, H. Teodoru, P. Anto­nescu, V. Brătulescu. 1926-1944  
3654 VATRA MOLDOVIŢEI, jud. Suceava - Mănăstirea Moldoviţa. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, V. Brătulescu. 1925-1940  
3658 VĂCĂREŞTI,    jud.    Dâmboviţa    -    Ruinele    conacului    Văcărescu. Bis. Adormirea Maicii Domnului, Capela Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Semnatari: V. Brătulescu, V. Moisescu, H. Teodoru, regele Mihai ș.a. 1921-1947  
3659 VĂCĂREŞTI - ŢIGĂNIA, jud. Teleorman - Bis. Sf. Dumitru (Sf. Pantelimon) a fostei mănăstiri Drăgăneşti. Bis. Cuvioasa Paraschiva (Ţigăneşti). Semnatari: V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, Prefectura Teleorman, Em. Costescu, N. lorga, I. Mihail, H. Teodoru, P. Antonescu, mitropolit Veniamin, Şt. Balş ș.a. 1934-1946  
3669 VĂLENI - DÂMBOVIŢA, jud. Muscel - Bis. Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Spiridon. Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru. 1921-1948  
3675 VĂLENII de MUNTE, jud. Prahova - Casa memorială N. lorga (fostă Mârzea). Casa Papazopol. Casa I. Homer. Casa I. Dima. Casa N. Onciu şi D. Onciu. Casa Gh. Albu. Casa V. Grigoriu. Casa L. Bogdan. Semnatari: N. lorga, patriarh Miron Cristea, S. Becu, H. Teodoru, Primăria Vălenii de Munte. 1931-1952  
3676 VĂLENII de MUNTE, jud. Prahova - Muzeul din curtea bisericii Filip. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Brătulescu, N. lorga, S. Becu, Em. Costescu, H. Teodoru. 1927-1947  
3678 VĂRATEC, jud. Neamţ - Mănăstirea Văratec cu bisericile Adormirea Maicii Domnului,   Schimbarea   la   Faţă  şi   Sf.   loan   Botezătorul. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, S. Becu, Al. Lapedatu, mitropolit Irineu ș.a. 1921-1945  
3679 VĂRATECA, jud. Argeş - Bis.   Intrarea în  Biserică şi  Sf.  Gheorghe. Bis. de lemn. Sf. Nicolae (Copăceni). Bis. Sf. Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva (Racoviţa). Semnatari: Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1941  
3682 VĂRSĂTURA, jud. Putna - Schitul Buluc cu Bis. de lemn Sf. Treime. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1947  
3696 VIEROŞI, jud. Muscel - Mănăstirea Vieroşi cu biserica Intrarea în Biserică. Semnatari: P. P. Panaitescu, P. Demetrescu, Em. Costescu, N. Ghika-Budeşti, N. lorga, St. Becu, H. Teodoru. 1920-1943  
3705 VINŢU de JOS, jud. Alba- Castelul Martinuzzi. Semnatari: Gr. Cerkez, V. Drăghiceanu, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu, N. lorga, D. Zomora, H. Teodoru. 1923-1949  
3723 VÂNĂTORI-DUMBRAVA ROŞIE, jud. Neamţ - Bis, de lemn Schimbarea la Faţă a schitului Văleni. Semnatari: G. T. Kirileanu (membru corespondent CMI), A. Maniu, Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3726 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ cu Bis. Înălţarea Domnului. Semnatari: V. Drăghiceanu, N. Ghika-Budeşti, mitropolit Pimen, G. Balş, G. Sterian, H. Teodoru, D. Norocea, Şt. Balş, Al. Popovici. 1919-1930  
3727 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Neamţ. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti. 1930-1931  
3728 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud.  Neamţ - Mănăstirea Neamţ. Semnatari: Şt. Balş, V. Drăghiceanu, H. Teodoru, mitropolit Pimen, I. D. Ştefănescu, I. Mihail, V. Brătulescu, N. Ghika-Budeşti, I. Petrovici, N. lorga, P. Antonescu, patriarhul Nicodim, Al. Lapedatu, Em. Costescu. 1931-1951  
3729 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Mănăstirea Secu. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru, mitropolit Nicodim. 1930-1939  
3730 VÂNĂTORI-NEAMŢ, jud. Neamţ - Schitul Sihăstria. Semnatari: Em. Costescu, P. Antonescu, H. Teodoru. 1941-1942  
3743 VÂRVOR, jud. Dolj - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar. Bis. Sf. Gheorghe a schitului Târnava. Bis. Cuvioasa Paraschiva (Dobromira). Semnatari: H. Teodoru, I. L. Atanasescu ș.a. 1921-1941  
3744 VLADIMIRU, jud. Gorj - Casa Gârbea. Bis. de lemn Sf. Nicolae (Lunca Mare). Bis. Cuvioasa Paraschiva (Negraia). Semnatari: V. Moisescu, H. Teodoru, Em. Costescu, V. Brătulescu ș.a. 1921-1949  
3752 VLĂDEŞTII de SUS, jud. Muscel - Bis. Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Semnatari: P. Demetrescu, Em. Costescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
3753 VLĂDICENI, jud. laşi - Bis. Sf. Nicolae: chestionar. Bis. Sf. Apostoli (Păun). Bis. Pogorârea Sf. Duh (Bucium). Bis. Învierea Domnului (Vişan). Semnatari: Şt. Balş, P. Demetrescu, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3761 VOINEŞTI, jud. laşi - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Schitul Stavnic. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3764 VOIVODENII   MARI, jud.   Făgăraş - Bis.  Adormirea  Maicii   Domnului. Semnatari: H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu, V. Moisescu, Şt. Balş, C. Daicoviciu. 1946-1951  
3768 VORONEŢ, jud. Suceava - Mănăstirea Voroneţ cu biserica Sf. Gheorghe. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, I. Mihail, N. lorga, Şt. Balş, Em. Costescu, mitropolit Sebastian. 1924-1952  
3769 VOVRIEŞTI, jud. Roman - Bis. de lemn Sf. Voievozi. Bis. de lemn Adormirea Maicii Domnului (Ciurea). Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş. 1930-1938  
3777 ZAGAVIA, jud.   laşi  - Biserica fostei  mănăstiri  Zagavia. Bis. de lemn Sf. Dimitrie (Sticlăria). Semnatari: H. Teodoru, mitropolit Nicodim ș.a. 1921-1936  
3779 ZAMFIRA, jud. Prahova - Mănăstirea Zamfira cu biserica Sf. Treime (din cimitir) şi biserica mare (Intrarea în Biserică). Semnatari: D. lonescu Berechet, S. Becu, Em. Costescu, Prefectura Prahova, H. Teodoru ș.a. 1921-1943  
3784 ZĂPODENI,  jud.   Vaslui  -  Bis.   de   lemn   Sf.   Nicolae:   chestionar. Bis. de lemn Sf. Gheorghe (Portari). Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, I. Mihail ș.a. 1921-1943  
3787 ZĂVIDENI, jud. Vâlcea - Bis. Adormirea Maicii Domnului (Bărbuceni). Semnatari: I. L. Atanasescu, I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1941  
3799 ZLATA,  jud.   Teleorman  -  Bis.   de  lemn   Sf,   Dumitru. Bis. Sf. Nicolae (Dracea). Semnatar: H. Teodoru ș.a. 1921-1939  
3803 ZOLT, jud. Severin - Bis. de lemn (1775). Semnatari: H. Teodoru, episcop Veniamin. 1943  
3805 ZVORIŞTEA, jud, Dorohoi - Bis. Adormirea Maicii Domnului. Bis. de lemn Sf. Voievozi (Dealu). Bis. Sf. Voievozi (Şerbăneşti), Bis. de lemn Sf. Voievozi (Poiana), Bis, de lemn Sf. Nicolae (Borzeşti). Semnatari: I. Mihail, H. Teodoru ș.a. 1921-1942