Înapoi

Masa rotundă

În 31 octombrie 2014, Institutul Naţional al Patrimoniului a organizat masa rotundă cu tema "Evocarea activităţii complexe desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru în domeniul protecţiei şi restaurării monumentelor istorice". Cu acest prilej au fost lansate pagina web www.horia-teodoru.ro şi DVD-ul realizate în cadrul proiectului cultural şi a fost vernisată expoziţia "Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru - 120 de ani de la naştere", care ilustrează activitatea de cercetare în domeniul monumentelor istorice şi principalele restaurări realizate de Horia Teodoru, cu materiale documentare din arhiva Institutului şi extrase din articolele de specialitate, publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice şi în Buletinul Monumentelor Istorice.
Evenimentul s-a deasfăşurat în Biblioteca institutului, loc încărcat de semnificaţii, care a găzduit şedinţele comisiei de avizare a intervenţiilor de restaurare a monumentelor istorice desfăşurate în cadrul Direcţiei Monumentelor Istorice, înainte de desfiinţarea acesteia la 1 decembrie 1977.