Înapoi

Despre proiect

Pentru a cinsti memoria marelui arhitect Horia Teodoru, Institutul Național al Patrimoniului desfășoară proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL HORIA TEODORU – 120 DE ANI DE LA NAȘTERE, beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii" în anul 2014. Proiectul își propune să omagieze și să difuzeze bogata activitate în domeniul protecției și restaurării monumentelor istorice desfășurată de Horia Teodoru, prin cercetarea, digitizarea și repertorierea documentelor datorate marelui arhitect, aflate în arhiva Institutului Național al Patrimoniului.
În cadrul fondului arhivistic al Comisiunii Monumentelor Istorice, documentele întocmite de arhitectul Horia Teodoru sunt substanțiale și semnificative. Scrisul său, cu litere mari, îngrijit caligrafiate, este întâlnit în mare parte din cele 3.885 de dosare din fondul C.M.I. Memorii, referate, note, antemăsurători și devize, corespondență, ordine de șantier, condiții speciale și norme, sunt prezente toate în dosarele monumentelor istorice de care s-a ocupat marele restaurator 
Colecția de planșe semnate de Horia Teodoru, aflate în Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, conține sute de piese desenate realizate de-a lungul zecilor de ani de activitate dedicați conservării și restaurării monumentelor istorice. Planșele, conținând schițe, studii, relevee și proiecte, sunt însoțite deseori de textele explicative ale marelui arhitect.
În Fototeca Institutului Național al Patrimoniului se păstrează o bogată colecție de fotografii ale monumentelor istorice din țară - peste 500 de imagini realizate de Horia Teodoru. Sunt fotografii ale monumentelor inspectate de arhitect și documentare fotografice ale intervențiilor de cercetare și restaurare. Comentariile lui Horia Teodoru de pe spatele imaginilor sunt redate în textul dactilografiat de sub fotografie.
În perioada 1942-1945, Horia Teodoru a facut parte din Comitetul de redacție al Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice. Aici a publicat, până în anul 1945, studii și cercetări din domeniul monumentelor istorice. Activitatea sa publicistică din domeniu a continuat, până la începutul anilor ʼ70, în Buletinul Monumentelor Istorice.

Echipa de proiect

arhitect Anca FILIP coordonator proiect
arhitect Iosef KOVACS
arhitect Gheorghe SION
arhitect Alexandru RUSETE
istoric Alin SAIDAC
arhivist Iuliu ȘERBAN
analist Vasile ANDREI

Evenimente

În 31 octombrie 2014, Institutul Naţional al Patrimoniului a organizat masa rotundă cu tema "Evocarea activităţii complexe desfăşurate de arhitectul Horia Teodoru în domeniul protecţiei şi restaurării monumentelor istorice". Cu acest prilej au fost lansate pagina web www.horia-teodoru.ro şi DVD-ul realizate în cadrul proiectului cultural şi a fost vernisată expoziţia "Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru - 120 de ani de la naştere", care ilustrează activitatea de cercetare în domeniul monumentelor istorice şi principalele restaurări realizate de Horia Teodoru, cu materiale documentare din arhiva Institutului şi extrase din articolele de specialitate, publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice şi în Buletinul Monumentelor Istorice. Evenimentul s-a deasfăşurat în Biblioteca institutului, loc încărcat de semnificaţii, care a găzduit şedinţele comisiei de avizare a intervenţiilor de restaurare a monumentelor istorice desfăşurate în cadrul Direcţiei Monumentelor Istorice, înainte de desfiinţarea acesteia la 1 decembrie 1977.
Expoziţia şi DVD-ul realizate în cadrul proiectului cultural au fost prezentate şi la două manifestări ştiinţifice care reunesc cercetători, conservatori şi restauratori din domeniul patrimoniului cultural: Simpozionul Internaţional "Monumentul. Tradiţie şi viitor", ediţia a XVI-a, desfăşurat în luna octombrie, la Iaşi şi Conferinţa Naţională de Conservare - Restaurare "Doina Darvaş" CONSCIENCE 2014 - organizată de Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, în luna noiembrie.