Înapoi

Fotografii realizate de Horia Teodoru, aflate în Fototeca I.N.P.

În Fototeca Institutului Național al Patrimoniului se păstrează o bogată colecție de fotografii ale monumentelor istorice din țară - peste 500 de imagini, realizate de Horia Teodoru. Sunt fotografii ale monumentelor inspectate de arhitect și documentare fotografice ale intervențiilor de cercetare și restaurare. Comentariile lui Horia Teodoru de pe spatele imaginilor sunt redate în textul dactilografiat de sub fotografie.

Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut foto: An foto: Descarcă pdf:
Mesentea Alba Biserica Cuvioasa Paraschiva Vederi faţade; Detalii 1928 pdf
Vinţu de Jos Alba Castelul Martinuzzi Vedere intrare; Vederi generale din curte, detalii uşi ferestre (cu personaje pitoreşti); Vedere clădiri ruinate 1930 pdf
Goleşti Argeş (fost Muscel) Biserica Sf Treime Faţade; Ancadrament vest uşă; Detalii umivalniţă 1943 pdf
Goleşti Argeş (fost Muscel) Conacul Goleştilor Fereastră veche de la casele mici 1943 pdf
Ciupa Mănciuleşti Argeş Biserică ortodoxă Vederi generală 1939 pdf
Făgetu Argeş Mănăstirea Vieroşi Vedere generală; Detalii biserică, clopotniţă, paraclis; Ruine case, fântână; Coloane de la biserica mare; Fântâna după restaurare; Biserica din cimitir ( paraclis) după reparaţie; Vederi generale după restaurare fântânii; Ruinele caselor din jurul bisericii; Detalii (capitel, decoraţii - pajură, pietre de talie, fereste, fragmente sculptate) 1939 pdf
Slobozia Argeş Biserica Sf. Nicolae Bădeni Ungureni Faţade; Coloane din pridvor 1938 pdf
Suslăneşti Argeş Ruine biserică Vedere generală; Pietre de mormânt cu inscripţii 1939 pdf
Valea Mănăstirii Argeş Mănăstirea Valea Uşa pronaosului 1939 pdf
Vlădeşti Argeş Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Detaliu absidă altar 1936 pdf
Băjeşti Argeş (fost Muscel) Biserica Adormirea Maicii Domnului Faţadă biserică; Ancadrament intrare vest; Umivalniţa din pronaosul bisericii 1945 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica catolică Sf. Iacob Bărăţia Vedere clopotniţă şi casă parohială 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Domnească (demolată în 1870) Sf. Nicolae Vedere generală Fotoreproducere 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Ilie Vedere generală; Detalii turlă şi absidă sud; Vederi după restaurare Fotoreproducere 1943; 1944 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Marina Vederi generale din anul 1858; Vedere generală; Tablou votiv şi pisanie; Vedere din timpul restaurării; Detalii interior clopotniţă Fotoreproducere 1943; 1938; 1943; 1943; 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Schitul Flămânda Mărculeşti (dispărut în 1942) Desen în creion al pictorului Gheorghe Tattarescu (1860); Vedere biserică şi detalii faţade Fotoreproducere 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Gheorghe Schei Faţade biserică; Drumul Gruiului din zonă 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Impăraţi Şubeşti Faţade şi detalii 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Nicolae - Nicuţ Vedere generală la sfârşitul sec. XIX Fotoreproducere 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Biserica Sfânta Treime Vedere generală la sfârşitul sec. XIX Fotoreproducere 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Mănăstirea Negru Vodă Foişorul de lângă clopotniţă înainte de incendiu; Detaliu căprioara de pe faţada clopotniţei;
Clopotniţa după restaurarea din 1943; Piatră de mormânt şi fragmente pietre de mormânt găsite lângă clopotniţă
1939; 1938; 1943; 1943 pdf
Bughea de Jos Argeş (fost Muscel) Mănăstirea Ciocanul Vedere generală dinspre sud – est; Vedere, detaliu biserică 1944 pdf
Berzunţi Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului Faţade; Ancadrament de piatră; Fragmente tâmplă 1929 pdf
Negri Bacău Biserica Sf. Nicolae Faţade în timpul restaurării 1929 pdf
Şesuri Bacău Biserică ortodoxă Vederi generale 1935 pdf
Tărgu Ocna Bacău Biserica de lemn Sf. Paraschiva Detalii faţade 1938 pdf
Răchitoasa Bacău (fost Tecuci) Mănăstirea Răchitoasa Faţade biserică; Vederi generale; Clopotul bisericii 1939 pdf
Cerviceşti Botoşani Biserica Adormirea Maicii Domnului Vedere generală, detaliu inscripţie faţadă vest 1939 pdf
Coşula Botoşani Mănăstirea Coşula Faţadă biserică; Detalii latură sud biserică; Detalii faţadă est; Detalii latură nord biserică 1939 pdf
Cristeşti Botoşani Biserica de lemn Sf. Voievozi Faţade 1939 pdf
Schit Orăşeni Botoşani Biserica de lemn Schimbarea la Faţă Faţade şi detalii 1939 pdf
Drăguş Braşov (fost Făgăraș) Biserica de lemn Faţade; Vedere interioară 1932 pdf
Băbeni Buzău (fost Râmnicul Sărat) Biserica Adormirea Maicii Domnului Drăgheşti Vederi colane pridvor 1932 pdf
Costeştii din Vale Dâmboviţa Biserica Sf. Gheorghe Vederi generale; Detalii coloană 1941 pdf
Mănăstirea Dâmboviţa Mănăstirea Cobia Biserica vazută dispre sud est, după restaurare 1937 pdf
Târgovişte Dâmboviţa Biserica Adormirea Maicii Domnului - Creţulescu Portalul gotic 1946 pdf
Târgovişte Dâmboviţa Mânăstirea Dealu Sculptură în marmură găsită în timpul săpăturilor pentru fundaţiile noului colegiu 1946 pdf
Buciumeni Galaţi (fost Tecuci) Mănăstirea Buciumeni Vedere generală faţade 1931 pdf
Ghidigeni Galaţi (fost Tecuci) Biserica Vedere generală 1927 pdf
Hunedoara Hunedoara Biserica Sf. Nicolae (fostă Unită) Faţadă sud; Vedere turlă; Vedere interior turlă; Uşă intrare turn clopotniţă; Sfeşnic de fier 1940 pdf
Lăpugiu de Jos Hunedoara Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Faţade, clopotnită, detaliu interior 1931 pdf
Brazii Ialomiţa (fost Ilfov) Biserica Sf. Nicolae Vedere după cutremur 1940 pdf
Aroneanu Iaşi Biserica Sf. Nicolae Detalii faţadă în timpul restaurării 1930 pdf
Cilibiu Iaşi Biserica Sf. Nicolae Faţade 1930 pdf
Ciurea Iaşi Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Vedere generală 1930 pdf
Erbiceni Iaşi Hanul din Erbiceni Vedere generală 1932 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Sf. Dumitru - Balş Detaliu faţadă sud 1939 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Sf. Ilie Faţadă sud în timpul restaurării 1929 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Sf. Nicolae Domnesc Faţadă vest 1929 pdf
Iaşi Iaşi Mănăstirea Cetăţuia Fragment tablou votiv înainte de restaurare 1929 pdf
Iaşi Iaşi Mănăstirea Galata Bolţile naosului 1930 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Trei Ierarhi Detaliu decoraţie pridvor 1930 pdf
Oneşti Iaşi Biserica Sf. Spiridon Vedere generală; Faţadă şi detalii faţade 1932 pdf
Scheia Iaşi Biserica de lemn Sf. Gheorghe Vedere generală 1930 pdf
Şipote Iaşi Biserica Sf. Ioan cel Nou Faţade 1928 pdf
Târgu Frumos Iaşi Biserica Sf. Nicolae Vedere generală 1929 pdf
Vaşcani Iaşi Biserica Sf. Voievozi Detalii faţade 1932 pdf
Heleşteni Iaşi (fost Baia) Biserica Sf. Voivozi Vedere dinspre est 1930 pdf
Paşcani Iaşi (fost Baia) Biserica Sf. Arhangheli Detaliu de vechiul aghiasmatar 1929 pdf
Hârlău Iaşi (fost Botoșani) Biserica Sf. Dumitru Detalii ferestre în timpul restaurării; Detalii faţadă sud; Faţade şi turlă după restaurare; Fragmente pietre sculptate; Soclu sculptat 1928 pdf
Hârlău Iaşi (fost Botoșani) Biserica Sf. Gheorghe Soclu sculptat 1928 pdf
Cozmeşti Iaşi (fost Fălciu) Biserica Sf. Voievozi Uşa principală 1929 pdf
Bălteni Ilfov Biserica Sf. Nicolae Inscripţie, pisanie; Detaliu fereastră nord naos 1929 pdf
Căldăruşani Ilfov Mănăstirea Căldăruşani Detalii faţadă în timpul restaurării 1942 pdf
Snagov Ilfov Mănăstirea Snagov Faţade biserică; Detalii turlă pronaos în timpul resturării; Cărămizi găsite în pod cu ocazia primelor cercetări 1939 pdf
Apold Mureş (fost Târnava Mare) Biserica fortificată Detaliu firidă sculptată şi pictată 1939 pdf
Apold Mureş (fost Târnava Mare) Biserica Sf. Gheorghe Vedere dinspre nord-est; Scările acoperite şi faţada vest 1939 pdf
Valea Călugărească Prahova Biserica pustiită Vedere generală ruine 1938 pdf
Vălenii de Munte Prahova Casa Papazolu Vederi faţade şi detalii 1931 pdf
Pătrăuţi Suceava Biserica Sf. Cruce Faţadă sud; Clopotniţa de lemn 1939 pdf
Plopeni Suceava Biserica Adormirea Maicii Domnului Vedere generală 1932 pdf
Siret Suceava Biserica Sf. Treime Detalii faţade în timpul restaurării; Firide de lângă diaconicon; Fundaţie originală absida de sud; Sfânta masă cu inscripţii; Piatră de mormânt din pronaos 1939 pdf
Suceava Suceava Biserica Sf. Dumitru Faţadă sud 1937 pdf
Suceava Suceava Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Coconilor) Detalii faţadă în timpul restaurării; Detalii zugrăveli descoperite în 1938; Piatră de mormânt; Faţadă sud în timpul lucrărilor de restaurare; Fragment consolă de boltă şi ancadrament fereastră găsite în timpul săpăturilor 1937; 1938; 1938; 1937; 1939 pdf
Suceava Suceava Biserica Învierea Domnului (Văscrisenia) Vederi faţade în timpul restaurării; Fereastră veche descoperită pe faţada sud; Fragmente ancadramente găsite în zidurile proscomidiei 1940 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Burdujeni Teodoreni Detalii biserică în timpul restaurării 1939 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou Biserica Sf Gheorghe Detalii faţade clopotniţă în timpul restaurării 1939 pdf
Baia Suceava (fost Baia) Biserica Adormirea Maicii Domnului Detaliu arcadă sud încăperea clopotelor 1930 pdf
Drăguşeni Suceava (fost Baia) Biserica Sf. Spiridon Detalii 1929 pdf
Probota Suceava (fost Baia) Mănăstirea Probota Detalii fragmente pietre sculptate; Detalii faţade în timpul restaurării; Detalii interior în timpul restaurării 1929 pdf
Probota Suceava (fost Baia) Ruinele bisericii Sf. Nicolae din Poiană Absida altarului cu pardoseală; Vederi generale; Obiecte găsite în urma săpăturilor arheologice 1929; 1929; 1937 pdf
Drăguşeni Suceava (fost Regiunea Suceava, fost jud. Baia) Biserica Sf. Spiridon Faţade 1929 pdf
Zlata Teleorman Biserica de lemn Vedere generală; Faţadă şi cruci din curtea bisericii; Detalii 1939 pdf
Lugoj Timiş (fost Severin) Turnul bisericii Sf. Nicolae Vedere nord vest 1939 pdf
Lugoj Timiş (fost Severin) Biserica Adormirea Maicii Domnului (fostă Unită) Detaliu pictură pe spatele catapetesmei; Uşă intrare cu fragment pictură 1939 pdf
Bereasa Vaslui Biserica de lemn Sf. Voievozi Faţade; Clopotniţa de lemn; Preotul Lepteş 1930 pdf
Negreşti Vaslui Biserica de lemn Sf. Voievozi Vedere generală 1927 pdf
Suseni Vaslui Biserica Adormirea Maicii Domnului Vedere generală 1929 pdf
Vovrieşti Vaslui Biserica de lemn Sf. Voievozi Faţadă şi detalii 1930 pdf
Rafaila Vaslui Biserica de lemn Sf. Voievozi Vederi generale 1927 pdf
Huşi Vaslui (fost Fălciu) Biserica Vovidenia Pietre cu inscripţii găsite la fundaţia Sfintei Mese a vechiului schit 1939 pdf
Grăjdeni Vaslui (fost Tutova) Biserica de lemn Sf. Gheorghe Detalii faţade şi interior 1932 pdf
Grăjdeni Vaslui (fost Tutova) Biserica Sf. Nicolae Faţade 1932 pdf
Lespezi Vrancea (fost regiunea Bacau, fost jud. Tecuci) Biserica Nașterea Maicii Domnului Faţadă 1933 pdf
Lărgăşeni Vrancea (fost Tecuci) Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Vedere biserică şi turn clopotniţă; Vedere biserică dinspre est; Vedere turn clopotniţă; Detalii faţadă biserică; Vedere interior 1932 pdf
Bucureşti   Biserica Curtea Veche Detalii diaconicon; Fragmente ornamente sculptate din firida de vest a diaconiconului; Fragmente ornamente sculptate găsite în timpul săpăturilor; Reconstrucție diaconicon; Detaliu fațadă vest; Cărămizi fațadă vest; Urme contrafort sud pronaos; Fragment frescă arcadă nord; Fragment frescă pronaos arcadă sud; Detalii fereastră naos nord; Detalii tencuială absidă nord; Contrafort sud naos; Contrafort nord; Detalii soclu în timpul sapaturilor; Detalii zidărie; Detalii proscomidie; Detalii interior biserică în timpul restaurării; Faţadele sud şi nord în timpul restaurării; Detaliu faţadă vest, arcada originală a uşii principale; Faţadă sud naos; Coloane păstrate în curtea bisericii provenită de la bolţile sălii de recepţie a Palatului Domnesc; Detalii piedestal de coloană din pronaos; Ziduri de pe latura nord (baie turcească descoperite la 13 m de biserică, spre nord, nord - vest); Ruinele cuptorului subteran al băii 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1928; 1929; 1929; 1929; 1929; 1934; 1939; 1939;

pdf

pdf

Bucureşti   Biserica Sf. Ilie Gorgani Faţade; Fereastră proscomidie 1932 pdf
Bucureşti   Biserica Mavrogheni Vedere generală; Faţada vest, cu urmele şi inscripţia descoperite în iunie 1945 1938; 1945 pdf
Bucureşti   Biserica Sf. Ilie Pipera Faţade 1938 pdf
Bucureşti   Biserica Olari Uşile îmbrăcate în fier; Ladă îmbrăcată în fier păstrată în pridvorul bisericii 1929 pdf
Bucureşti   Mănăstirea Plumbuita Detalii cuhnie după cutremur; Cruce de piatră din muzeu; Zona cafasului 1942; 1942; 1943 pdf
Bucureşti   Biserica Sf. Gheorghe Nou Detaliu cercetare latură sud pridvor 1931 pdf
Bucureşti   Casa Dissescu - Calea Victoriei 196 Vedere generală 1934 pdf
Bucureşti   Ruine palat Matei Basarab. Str. Ziduri între vii Vederi generale 1955 pdf