Înapoi

Planșe realizate de Horia Teodoru, aflate în Arhiva I.N.P., fondul C.M.I.

Colecția de planșe semnate de Horia Teodoru, aflate în Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, fondul Comisiunea Monumentelor Istorice, conține peste 500 de piese desenate realizate de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate în cadrul Comisiunii. Planșele, conținând schițe, studii, relevee și proiecte, sunt însoțite deseori de textele explicative ale arhitectului.

Localitate: Judeţ: Monument istoric: Conţinut planșe: An/ani planșe: Descarcă pdf:
Galda Alba Biserica de lemn Plan releveu 1940 pdf
Vinţu de Jos Alba Castelul Martinuzzi Plan acoperiş 1940 pdf
Ciupa - Mănciuleşti Argeş Biserica ortodoxă Releveu   pdf
Hârtieşti Argeş (fost Muscel) Biserica Adormirea Maicii Domnului Plan acoperiş 1939 pdf
Stefăneşti Argeș (fost Muscel) Biserica Sf. Ioan Releveu şi detalii 1939 - 1944 pdf
Piscani Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Nicolae Proiect refacere pridvor 1936 pdf
Slobozia Argeş (fost Muscel) Biserica Sf. Nicolae Plan schiţă 1937 pdf
Goleşti Argeş (fost Muscel) Clopotnita bisericii Sf. Treime Proiect clopotnița   pdf
Goleşti Argeş (fost Muscel) Curtea Goleştilor Detalii clădiri anexă, incintă; proiect refacere foişor; releveu baia turcească 1942 - 1943 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Mănăstirea Negru Vodă Detalii uşă; releveu foişor latură sud; proiect amenajare muzeu; releveu paraclis 1938 - 1944 pdf
Vieroşi Argeş (fost Muscel) Mănăstirea Vieroşi Detalii paraclis fântână clopotniţă 1937 pdf
Bughea de Jos Argeş (fost Muscel) Monument comemorativ Releveu 1946 pdf
Suslăneşti (Hobaia) Argeş (fost Muscel) Ruine biserică (sec XV) Releveu, detalii morminte 1940 pdf
Bughea de Jos Argeş (fost Muscel) Schitul Ciocanu Releveu biserică; proiect conservare vechea pisanie 1944 pdf
Câmpulung Argeş (fost Muscel) Schitul Flămănda - Mărculeşti Releveu, detalii 1942 pdf
Schitu Goleşti Argeş (fost Muscel) Schitul Goleşti Releveu biserică, detalii turlă 1937 - 1940 pdf
Cetăţeni Argeş (fost Muscel) Schitul Negru Vodă Proiect pridvor 1942 pdf
Berzunţi Bacău Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu   pdf
Călineşti - Negri Bacău (fost Roman) Biserica Sf. Nicolae Schiţă releveu 1930 pdf
Sinăuţii de Jos Botoşani Biserica de lemn Releveu 1941 pdf
Socrujeni Botoşani Biserică de vălătuci Schiţă releveu 1935 pdf
Cristeşti Botoşani Biserica Sf. Voievozi Releveu, detalii 1940 pdf
Coşula Botoşani Mănăstirea Coşula Detalii biserică 1929 pdf
Orăşeni Botoşani Schitul Orăşeni Releveu strane 1941 pdf
Plopenii Mici Botoșani (fost Dorohoi) Biserica Naşterea Maicii Domnului Plan releveu 1931 pdf
Lisna Botoșani (fost Dorohoi) Biserica Sf. Voievozi Schiţe releveu 1935 pdf
Drăguş Braşov Biserica de lemn Releveu 1932 pdf
Buzău Buzău Biserica Broşteni Ancadrament fereastră 1940 pdf
Cernăuţi Cernăuţi, în Republica Moldova Biserica de lemn Sf. Nicolae Releveu 1942 pdf
Şipeniţ Cernăuţi, în Republica Moldova Biserica ortodoxă Schiţă releveu 1939 pdf
Cobia Dâmboviţa Mănăstirea Cobia Schiţă restituţie perspectivă pentru acoperişul clopotniţei; Planuri, secţiune, faţade clopotniţă - proiect restaurare; Clopotniţa - proiect reconstituit după fotografie din ,,Albumul României" din 1893; Clopotniţa - proiect cu acoperişul după foto din 1893; Schitul Cobia după fotografie publicată în ,,Albumul general al României" din 1893; Releveu clopotniţă după cutremurul din 1940; Detalii tesutul zidurilor clopotniţei; Proiect restaurare clopotniţă; Faţade planuri cu măsuratoarea lucrărilor de consolidare după cutremurul din 1940; Proiect modificarea scării şi învelitoarei cu pantă mare clopotniţă; Proiect cu modificarea scării şi acoperiş mijlociu clopotniţă 1941; 1941; 1942; 1941; 1941; 1941; pdf
Rebegeşti (actual Mănăstirea) Dâmboviţa Biserica Sf. Nicolae Rebegeşti Secţiune transversală; Releveu clopot; Proiect clopotniţă; Detaliu streaşină; Trotuarul bisericii; Cărămizi pentru pardoseală şi cornişe; Studiu pentru acoperişul de şindrilă; Secţiune - mărime naturală - prin streaşină; Proiect uşă de lemn; Releveu şi proiect pentru sfânta masă; Proiect epură pentru acoperişul de şindrilă 1935; 1935; 1935; 1935; 1935; 1935; 1937; 1935 pdf
Costeşti Dâmboviţa Biserica Sf. Gheorghe Proiect consolidare 1941 pdf
Viforăta Dâmboviţa Mănăstirea Dealu Proiect restaurare turlă 1944 pdf
Drăguşenii de Jos Dorohoi Biserica de lemn Sf. Nicolae Releveu, proiect consolidare 1930 pdf
Ghidiceni Galați (fost Tutova) Clopotniţă de lemn Proiect construire 1929 pdf
Giurgiu Giurgiu Turnul Ceasornicului Elevaţie şi secţiune - proiect restaurare; Studiu restaurare; Proiect restaurare - vedere generală; Elevaţie şi secţiune; Detalii restaurare 1934 pdf
Comana Giurgiu Mănăstirea Comana Amenajare Osuarul Eroilor 1925 -1931 pdf
Giurgiu Giurgiu (fost Vlaşca) Biserica Sf. Nicolae Plan ansamblu, releveu turn clopotniţă 1935 pdf
Tismana Gorj Mănăstirea Tismana Anteproiect sistematizare - plan situaţie; Anteproiect sistematizare - secţiune; Anteproiect modificare faţadă; Anteproiect travee; Desen - faţadă; Desene, schiţe; Elevaţie porticul cu arcade; Proiect faţadă clădire sud; Releveu - secţiune paraclis; Releveu - faţadă paraclis; Relevu - plan paraclis; Proiect restaurare paraclis 1943 pdf
Lăpugiu Hunedoara Biserica de lemn Proiect reparaţii 1931 pdf
Hunedoara Hunedoara Biserica Sf. Nicolae (Română Unită) Proiect restaurare 1940 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Sf. Nicolae Domnesc Plan de situaţie; Proiect aşezare pisanie veche; Schiţă releveu trotuar biserica 1941; 1929 pdf
Iaşi Iaşi Mănăstirea Galata Plan de situație 1941 pdf
Iaşi Iaşi Mănăstirea Golia Detalii restaurare, consolidare Planuri de situație; Planuri amenajare incintă 1934-1948; 1893-1941 pdf
Iaşi Iaşi Mănăstirea Cetăţuia Proiect restaurare acoperiş biserică; Proiect restaurare acoperiş biserică faţada apuseană; Proiect restaurare acoperiş biserică faţada meridională; Proiect restaurare acoperiş biserică faţada răsăriteană 1943 pdf
Cotnari Iaşi Ruina capelei Sf. Leonard Releveu schiță 1933 pdf
Hadâmbu Iaşi Schitul Hadâmbu Releveu - plan şi secţiune cuhnie (bucătărie); releveu - plan biserică; Proiect refacere acoperiş; Proiect boltă naos 1927; necunoscut; necunoscut pdf
Aroneanu Iaşi Biserica Sf. Nicolae Schiţă – releveu; Detaliu turlă 1943 pdf
Hârlău Iaşi Biserica Sf. Gheorghe Detaliu bază turlă; Plan 1941; necunoscut; pdf
Hârlău Iaşi Biserica Sf. Dumitru Plan de situaţie, releveu, detalii pietrărie 1933 pdf
Hârlău Iaşi Biserica Sf. Gheorghe Detalii 1941 pdf
Iaşi Iaşi Biserica Sf. Ilie Proiect marchiză la intrare 1937 pdf
Şipote Iaşi Biserica Sf. Ioan cel Nou (Sf Voievozi) Releveu şi detalii 1928 - 1932 pdf
Aroneanu Iaşi Biserica Sf. Nicolae Schiţe   pdf
Oneşti Iaşi Biserica Sf. Spiridon Releveu 1932 pdf
Hadâmbu Iaşi Schitul Hadâmbu Releveu, proiect refacere acoperiş 1927 - 1930 pdf
Hărmăneşti Iași (fost Baia) Biserica Sf. Nicolae Releveu 1930 pdf
Vaşcani Iași (fost Baia) Biserica Sf. Voievozi Releveu consolidare; Schiţe releveu 1932; 1935 pdf
Heleşteni Iași (fost Roman) Biserica Sf. Voievozi Schiţe releveu 1935 pdf
Grădiştea Ilfov Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu 1932 pdf
Răduleşti Ilfov (fost Ialomiţa) Biserica Sf. Nicolae Releveu 1944 pdf
Apold Mureş Biserica Sf. Gheorghe Releveu 1939 pdf
Broşteni Neamț (fost Roman) Biserica Naşterea Maicii Domnului Schiţă releveu 1941 pdf
Băluşeşti Neamț (fost Roman) Biserica de lemn Releveu 1934 - 1935 pdf
Ciurea Neamț (fost Roman) Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Plan releveu 1938 pdf
Vălenii de Munte Prahova Casa Papazolu Plan etaj 1931 pdf
Sibiu Sibiu Casa I. C. Brătianu Propunere pisanie   pdf
Siret Suceava Biserica Sf. Treime Plan trotuar; Detaliu trepte intrare; Schiţă blocuri de piatră pentru uşă; Schiţe detalii şi ornamente uşă; Proiect poartă de fier 1939; 1939; 1939; 1939; 1943 pdf
Mănăstioara Suceava Biserica Sf. Onufrie Proiect modificare învelitoare - varianta A; Secţiune ferestre vest pridvor; Detaliu timpan - secţiune; Proiect modificare învelitoare - varianta B; Studiu pentru noul acoperiş 1937 pdf
Probota Suceava Mănăstirea Probota Plan releveu biserică; Releveu - planul fundaţiilor bisericii; Detaliu fereastră pronaos - releveu; Contrafort naos sud şi nord altar - schiţe releveu; Contrafort sud vest - schiţă releveu   pdf
Probota Suceava Mănăstirea Probota. Biserica Sf. Nicolae Contrafort nord est - schiţă releveu; Detaliu coloane piatră; Uşă exterioară sud - releveu; Uşă exterioară nord - releveu   pdf
Suceava Suceava Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (a Coconilor) Schiţă acoperiş şi turlă; Plan de situaţoe; Proiect cruce pe biserică; Proiect uşă subsol; Detalii şarpantă; Schiţe biserică; Proiect poartă la zid incintă 1937-1938 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou (Biserica Sf. Gheorghe) Releveu urme porţi culisante la clopotniţă; Schiţă traseu instalaţie electrică 1939 pdf
Comăneşti Suceava Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu; proiect extindere 1938 pdf
Suceava Suceava Biserica Iţcani Releveu şi proiect reparaţii 1939 pdf
Suceava Suceava Biserica Sf Dumitru Releveu biserică 1938 pdf
Suceava Suceava Biserica Învierea Domnului Detaliu fereastră 1940 pdf
Suceava Suceava Mănăstirea Teodoreni - Burdujeni Schiţe biserică 1939 pdf
Putna Suceava Mănăstirea Putna Proiect reconstituire baldachin la mormântul lui Ştefan cel Mare 1934 pdf
Lunca Dochiei Suceava Biserica de lemn Sf.Nicolae Schiță 1931 pdf
Vatra Moldoviţei Suceava Ruine Moldoviţa Veche Schiţă releveu biserică 1925 pdf
Baia Suceava (fost Baia) Biserica Adormirea Maicii Domnului Text propus de CMI cu ocazia restaurării 1930 pdf
Zlata Teleorman Biserica de lemn Schiţă releveu 1939 pdf
Turnu Măgurele Teleorman Cetatea Turnu Schiţă plan de situaţie 1939 pdf
Lugoj Timiş Biserica Adormirea Maicii Domnului Detaliu vitralli 1938 pdf
Ciofeni Vaslui Biserica de lemn Sf. Nicolae Proiect clopotniţă 1943 pdf
Dăneşti Vaslui Biserica de lemn Sf. Nicolae Schiţă releveu 1932 pdf
Bereasa Vaslui Biserica de lemn Sfinţii Voievozi Releveu, proiect restaurare 1942 pdf
Tanacu Vaslui Biserica de lemn Sfinţii Voievozi Releveu 1928 pdf
Măcreşti Vaslui Biserica Sf. Ştefan Proiect consolidare 1943 pdf
Chioaia Vaslui Conacul moşiei Schiţă plan 1942 pdf
Mălineşti Vaslui Schitul Mălineşti Schiţă releveu biserica de lemn; proiect chilii 1927 pdf
Vovrieşti Vaslui (fost Roman) Biserica de lemn Sfinţii Voievozi Releveu, detalii 1931-1938 pdf
Suseni Vaslui (fost Tutova) Biserica Adormirea Maicii Domnului Releveu 1941 pdf
Grăjdeni Vaslui (fost Tutova) Mănăstirea Grajdeni Plan releveu biserică 1932 pdf
Cozia Vâlcea Ruine Cozia Veche Releveu 1944 pdf
Cozia Vâlcea Mănăstirea Cozia - Biserica mare Sf. Treime Detalii amenajare mormânt Mircea cel Bătrân 1936 pdf
Cozia Vâlcea Mănăstirea Cozia - Bolniţa Sf. Apostoli Proiect mobilier interior 1944 pdf
Lărgăşeni Vrancea (fost Tecuci) Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Releveu 1932 pdf
Lespezi Vrancea (fost Tecuci) Biserica Naşterea Maicii Domnului Releveu, proiect şarpantă 1933 pdf
Bucureşti   Biserica Curtea Veche Proiect micşorare cafas, tambur nou la biserică; Proiect uşă la biserica; Proiect fronton faţada principală biserica; Proiect restaurare proscomidie - faţadă biserică; Plan situaţie - proiect clopotniţă şi muzeu; Proiect plan proscomidie biserică; Detaliu zidărie faţadă biserică - proiect; Cărămizi de forme speciale pentru cornişă şi soclul bisericii - proiect; Elevaţie contrafort sud naos - proiect; Plan pardoseală marmură biserică - proiect; Proiect scară exterioară casa parohială; Diaconiconul reconstituit - proiect; Detalii fronton biserică - proiect; Plan şi profil acoperiş biserică - proiect; Anteproiect clopotniţă - casă parohială - muzeu; Proiect clopotniţă ; Proiect clopotniţă şi faţadă biserică; Schiţă anteproiect casa parohială; Plan etaj 2 clopotniţă muzeu - proiect; Plan fundaţii clopotniţă muzeu - proiect; Faţadă clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Secţiune transversală clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Planuri etaj 3 şi 4 clopotniţă - proiect; Plan etaj 1 clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Faţadă clopotniţă - muzeu - casă parohială; Plan parter clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Plan pivniţă clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Secţiune longitudinală clopotniţă - muzeu - casă parohială - proiect; Plan situaţie clopotniţă şi muzeu - proiect; Fereastră casă parohială - proiect; Proiect faţadă muzeu; Anteproiect clopotniţă - varianta 3; Proiect clopotniţă - muzeu; Anteproiect clopotniţă - muzeu varianta 2; Schiţe - plan, secţiuni clopotniţă - muzeu; Plan situaţie proiect clopotniţă şi muzeu; Plan situaţie casa parohială - proiect; Proiect casă parohială; Proiect scară exterioară casă parohială; Plan subsol casă parohială - proiect; Proiect plan parter şi faţadă casă parohială; Plan proscomidie; detalii faţade; plan pardoseală biserică; plan acoperis; plan clopotniţă muzeu, casă parohială 1934; 1928; 1936; 1929; 1933; 1934; 1928; 1928; 1936; 1934; 1934; 1928 -1939 pdf
Bucureşti   Biserica Enei Plan sistematizare teren; Detaliu soclu piatră pentru lucrări de sistematizare 1941 pdf
Bucureşti   Biserica Sf. Gheorghe Nou Proiect grilaj mormânt Constantin Brâncoveanu; Detaliu tâmplă - proiect; Detaliu grilaj de fier; Detalii grilaj mormânt Constantin Brâncoveanu; Proiect dală de beton armat deasupra mormintelor 1932-1933 pdf
Bucureşti   Biserica Dichiu Schiţă proiect fereastră 1948 pdf
Bucureşti   Biserica Doamnei Proiect amenajare zonă; Perspectivă - interior; Plan de situaţie; Planuri morminte şi pardoseală 1940; 1945; 1937 pdf
Bucureşti   Biserica Sf. Ilie Gorgani Anteproiect turlă; Studiu ferestre abside; Proiect consolidare - restaurare turlă 1932 pdf
Bucureşti   Biserica Mavrogheni Plan - releveu; Detaliu - trepte diaconicon; Schiţă - plan; Schiţă proiect restaurare 1941 pdf
Bucureşti   Biserica Sfinţi (Intrarea în Biserică ) Proiect restaurare 1931 -1942 pdf
Bucureşti   Ruină palat Matei Basarab, str. Ziduri între Vii Releveu ruine 1942 pdf